Povídání na faře s dětmi

děti na faře
20. prosinec 2023

Milí farníci,
v předvečer třetího adventního víkendu jsme se po dlouhé době opět sešli na naší faře, kde jsme měli netradiční výuku náboženství pro naše nejmenší farníky – děti. Opět za námi přijela paní Renatka Macháčková Dostálková se svojí katechezí dobrého pastýře. Tentokrát si...

Jak zadat úmysl mše svaté?

V Katechismu katolické církve stojí: Mše svatá se koná na tyto úmysly:

  1. abychom Boha náležitě ctili a chválili
  2. abychom Bohu děkovali za všecka dobrodiní
  3. abychom usmířili spravedlnost Boží a dosáhli milosti pravé lítosti a kajícnosti, kromě toho i odpuštění trestů za hříchy...
Tags: 

Neděle Krista Krále

26. listopad 2023

Dnes jsme s celou Církví slavili svátek Krista Krále. Tento svátek uzavírá liturgický rok, letošní byl cyklus A. Další neděle je první adventní z nového církevního roku cyklu B. V dnešní sváteční den jsem trošku brouzdala po internetu a objevila jsem velmi krásný příklad, na kterém slovenský katolický kazatel vysvětlil význam dnešního svátku...

Farní pouť do Mariazell

interier baziliky
24. listopad 2023

Můžeme říci, že dnešní svět se velmi zmenšil oproti minulosti díky moderním technologiím a technice. Jsme rádi, že díky internetu se o naší farnosti ví nejen doma, ale i za hranicemi Halenkovic. Občas nás překvapí přístupy i ze zahraničí, například z Francie, Německa, Itálie, USA či Kanady. Dokonce v rubrice napište nám, se objevil i tento pěkný dopis...

Povídání na faře s Otmarem Olivou

Otmar Oliva v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
1. listopad 2023

Letošní podzim jsme opět zahájili pravidelná setkávání v rámci cyklu Povídání na faře. Na posledním Povídání 26. října jsme přivítali pana Otmara Olivu, akademického sochaře z Velehradu. Strávili jsme společný večer, kdy jsme měli možnost jednak poslouchat zajímavé povídání o životě a také jsme prostřednictvím fotodokumentace poznávali některá...

Ikona - Místo setkání. Ikona - Okno otevřené do Věčnosti.

sv. Helena
8. říjen 2023

Ikona má základ v řeckém slově Eikon (Obraz). Mám za to, že když položím otázku: „Co je to Ikona?“, určitě dostanu odpověď: „Je to posvátný obraz, nebo obrazy známé z kostelů v Řecku nebo Rusku, to jsou obrazy Rubleva“.  Jedním z míst, kde se Ikony píší, je středočeský klášter sester trapistek v Poličanech. Slovo Ikona se obvykle užívá k označení maleb na religiózní námět, které jsou tvořené zvláštní technikou a především podle církevní tradice, která pečetila jejich obsah a udělala z nich „svátostiny“, to jest znak, který nese v sobě milost. ...

Stránky