Mariazell

Farní pouť do Mariazell

interier baziliky
24. listopad 2023

Můžeme říci, že dnešní svět se velmi zmenšil oproti minulosti díky moderním technologiím a technice. Jsme rádi, že díky internetu se o naší farnosti ví nejen doma, ale i za hranicemi Halenkovic. Občas nás překvapí přístupy i ze zahraničí, například z Francie, Německa, Itálie, USA či Kanady. Dokonce v rubrice napište nám, se objevil i tento pěkný dopis...