Roráty

20. prosinec 2022

K adventu patří v našich zemích po celá staletí staročeské roráty. „Rorate coeli desuper“ – znějí slova latinského vstupního zpěvu uvozujícího adventní mše, sloužené před ranním rozbřeskem. „Rosu dejte nebesa shůry“, zní český překlad této písně, jež dala název jak těmto mším, tak i doprovázejícím zpěvům – rorátům.

Tags: 

Povídání na faře

místo setkávání
10. prosinec 2022

Když jsme se sešli na posledním povídání ve čtvrtek 24. listopadu 2022, trochu jsme zavzpomínali na začátky tohoto pravidelného setkávání. Přestože, ne všechna témata dokáží přitáhnout mnoho posluchačů, stále je nás dost, kteří se pravidelně setkáváme poslední čtvrtek v měsíci na faře...

Duchovní obnova s otcem Mgr. Matúšem Marcinem

sv. Charbel
25. listopad 2022

Ve dnech 7. – 9. 10. 2022 proběhla v naší farnosti (Staré Město) duchovní obnova otce Matúše Marcina s řadou přednášek. Součástí programu bylo také pomazání myrem sv. Šarbela, zasvěcení našich rodin a ČR neposkvrněnému srdci Panny Marie. Přednášky probíhaly od pátečního odpoledne do nedělního večera a jejich součástí byly mše svaté, adorace a modlitby za uzdravení a za naše rodiny.
Otec Mgr. Matúš Marcin se v přednáškách zaměřil na 5 kamenů proti Goliášovi, které nám dává...

Poděkování za úrodu 2022

svěcení úrody
2. říjen 2022

S končícím létem a nastupujícím podzimem mají všichni zahrádkáři a zemědělci napilno. Na zahradách a na polích dozrává ovoce a zelenina, které je potřeba sklidit, zpracovat a půdu připravit na další sezónu. S tím vším je spojena spousta práce a dřiny...

Tags: 

Postřehy odjinud - Eucharistie

eucharistie
18. září 2022

Eucharistie (řecky díkuvzdání – svátost oltářní) je jedna ze tří svátostí, které uvádějí do křesťanského života, má výjimečné postavení. Je připomenutím Poslední večeře Pána Ježíše. Skrze ni Bůh v Kristu posvěcuje svět, a je současně nejdokonalejším vyjádřením úcty, kterou člověk prokazuje Bohu. Je srdcem života církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí...

Klubíčko

klubko vlny
17. září 2022

Přišlo mi na um, jak je to vlastně s naší vírou. Jak ji obrazně vyjádřit, jak ji uchopit a tím i lépe pochopit. Jak si ji mám představit, ptám se sám sebe rozpačitě. A pak mě něco napadne... Víra to je přece jako klubko vlněné příze, omakávané všetečnými a neposednými prsty, snažícími se odhalit tajemství...

Postřehy odjinud - Praha poutní místo mezinárodního významu

Pražské jezulátko
25. srpen 2022

Procházíme-li Prahou a jsme-li vnímaví pozorovatelé, zjistíme, že míjíme mnoho poutníků z různých zemí světa. Zvlášť můžeme tento mumraj pozorovat bez ohledu na roční období, kdy Karmelitskou ulicí se všichni ubírají ke kostelu P. Marie Vítězné. Nelze říct, zda převládá španělština, angličtina, italština nebo jazyky asijských národů. Můžeme se ptát: „Kdo je ten, ke kterému tito poutníci směřují?“ Můžeme se domýšlet...

Setkávání u jezera

o. Tomáš u jezera
24. srpen 2022

Tak nám ty letní prázdniny zase pěkně utekly. Děti se brzy vrátí do škol a nám zůstanou vzpomínky na prázdninové zážitky, které nás zahřejí v nadcházejících podzimních dnech. Pro mě jedním z těchto příjemných zážitků bylo setkávání u jezera. Během léta se uskutečnily tři mše svaté na břehu jezera Sever nedaleko Spytihněvi. Každá z těchto mší byla jiná, pokaždé se tam sešla jiná parta lidí a pokaždé se objevil někdo nový, kdo dříve na mši u jezera ještě nebyl.

Stránky