Kde se píší ikony

ikona sv. Benedikt
20. červenec 2021

Chceme-li darovat něco výjimečného, zpravidla se důkladně rozhlížíme po svém okolí, listujeme stránkami katalogů nebo navštěvujeme weby dle možného výběru. Jak je uvedeno v nadpisu, jedním z výjimečných darů je ikona. Pokud nás cesty dovedly do Ruska nebo Řecka, měli jsme možnost poznat krásu i významovou bohatost těchto obrazů. Místo...

Postřehy odjinud

trapistický klášter
6. červenec 2021

Pokud sledujete farní web, přes léto se vždy redakce snažila něco nabídnout. Nejdříve se představovala poutní místa, známá i neznámá, u nás i mimo Českou republiku. Následovalo pět let letních příběhů, které nám přiblížily každodenní život a poukázaly na něco...

Tags: 

Rozhovor s otcem Radimem Kuchařem

P. Mgr. Radim Kuchař
5. červenec 2021

Otec Vojtěch Šíma v nedělním kázání mluvil o strachu a jeho protikladu o víře. Zdůraznil, že Bůh nás neochrání před starostmi, neštěstím a nemocemi, ale je v těchto situacích s námi. Je s námi ve všem, co prožíváme a naše modlitby nám pomáhají, toto období překonat. Modlíme se za uzdravení otce Tomáše a On nám po tuto dobu posílá mnohé své služebníky, abychom mohli být účastni slavení mše svaté. Jedním ze zastupujících kněží je P. Mgr. Radim Kuchař...

Výročí otce Tomáše

sv. Tomáš s Ježíšem
29. červen 2021

Ve středu 30. června 2021 uplyne 20 let od okamžiku, kdy otec Tomáš, odpověděl na otázku světícího biskupa v olomoucké katedrále „ZDE JSEM“. Farní společenství společně popřálo k tomuto výročí svému duchovnímu správci o. Tomášovi v neděli 27. června po mši svaté. Při volbě vhodného dárku, který by připomínal toto výročí, byla zvolena ikona, která byla napsána v trapistickém klášteře v Poličanech...

Jaký jsem se neukazuje v zrcadle, ale v každodenním životě. Skutky.

strom
20. červen 2021

Vždy mne fascinovaly příběhy svatých, které vyprávěly o odevzdanosti těchto lidí do Boží vůle. Každý den byli skrze modlitbu a rozjímání spojeni s Bohem. Začteme-li se do jejich životního příběhu, žádný z nich neměl život jednoduchý, ale byl to často život plný „dobrodružství“, strádání a utrpení. Nikdo z nich to však nedal najevo, ale vždy stoupali po strmé cestě k cíli...

Tags: 

Rok svaté Ludmily

sv. Ludmila
6. červen 2021

Na plenárním zasedání České biskupské konference se rozhodli biskupové Čech a Moravy vyhlásit rok 2021 za Rok svaté Ludmily. Slavnostní zahájení se konalo 1. října 2020 ve venkovních prostorách Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje řadu aktivit směřující k oslavám 1100. výročí smrti sv. Ludmily. Slavnostní zahájení proběhlo pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, a zúčastnili se Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer...

Jak "to svaté" mít ve všedním dnu?

mezuza
26. květen 2021

Dnešní Slavností Božím hodem svatodušním končí doba velikonoční a vracíme se do mezidobí, kdy bude užívána v liturgii zelená barva. Je také dobré se ohlédnout zpět. Od Popeleční středy, tj. od 17. února letošního roku jsme se připravovali v postním období na velikonoční čas. Po období ztišení, tedy postu, jsme společně prožívali Svatý týden. O zeleném čtvrtku jsme si...

Pozdrav milým farníkům v době nemoci

15. květen 2021

Milí farníci, v Babicích, v Kudlovicích, ve Spytihněvi a v Halenkovicích, tak jsem se na delší dobu odmlčel. Vím, že hlavně díky jáhnovi Pavlovi běží v našich farnostech nadále duchovní program podle pastoračního plánu, který máme připraven až do září tohoto roku, a také díky těm kněžím, kteří mě zastupují při mši svaté, a dále díky Vám, kdo se podílíte na přípravě liturgie a prostor kostela pro důstojnou oslavu našeho Pána, Panny Marie a svatých...

Květen, měsíc P. Marie

Růžencová basilika v Lurdech
14. květen 2021

Traduje se, že květen je nejkrásnější měsíc roku. Jaro už skutečně převzalo vládu, vše začíná růst a objevují se různé květy, hýřící mnoha barvami. Rozkvétají stromy, keře a také mnoho různých květin nejen v zahrádkách, ale i na loukách. Snad právě pro tuto krásu jarní rozkvetlé přírody je s tímto měsícem spojena úcta k P. Marii, naší nebeské matce...

Stránky