Myšlenky na měsíc září 2022

BENJAMIN BOISSON

V KRVI JE ŽIVOT – NEOBYČEJNÁ CESTA KE KNĚŽSTVÍ

KNA 2013

 

 1. Opravdový humor je takový, který dokáže i utrpení přivést na cestu radosti.

 2. Jak je život krásný, když ho dokážete brát z té lepší stránky.

 3. Život stojí za to žít, i když je nalomený.

 4. Ježíš se chce sklonit nad každým z nás, kdo jsme nemocní na těle či na duchu, aby nám skrze svou Krev daroval uzdravení do života věčného.

 5. Láska uzdravuje všechny naše rány.

 6. Utrpení je vlákno, z něhož je utkán šat radosti.

 7. Každý den je novým darem z nebe.

 8. Období nemoci není nikdy ztracený čas. Učí nás například trpělivosti.

 9. Přátelství je vzácný klenot, který uchováš jen v srdci.

 10. Život je jako rostlina, která roste rychleji než nemoc a smrt. Láska je silnější než smrt.

 11. Smíchem proti smrti, úsměvem proti pouhému přežívání.

 12. Bůh nás podpírá, vrací nám odvahu a pomáhá nám najít i uprostřed utrpení dobrou náladu.

 13. Svět potřebuje více svědky než učitele.

 14. Život je příliš krátký, než abychom ztráceli čas.

 15. Člověk roste jen skrze utrpení.

 16. Co je důležité, je očím neviditelné.

 17. Bůh jako náš Otec nás zadržuje, abychom nespadli do prázdnoty.

 18. Milovat bez poznání je moc málo. Láska a poznání jdou ruku v ruce.

 19. Utrpení je užitečné, protože nás učí žít a pak také pomáhat ostatním snášet jejich zkoušky.

 20. Bůh se postará o všechno, když ho necháme jednat podle jeho vůle.

 21. Boží povolání je v nás odjakživa. Je v našem nitru, jako cesta s porůznu rozesetými značkami, které nám pomůžou najít správnou cestu.

 22. Maria je přítomná na každé mši a skrze kněze stále vydává svého Syna v Eucharistii.

 23. Pro společný život je třeba velmi mnoho lásky a špetka humoru.

 24. Příčinou, proč se sluší milovat Boha, je Bůh sám, a pokud jde o způsob – milovat bez jakékoli míry.

 25. Ježíš je přímost a spravedlnost, když skrze Ducha svatého narovnává, co je zkřivené.

 26. Dar slz očišťuje a obměkčuje naše srdce a smývá naše hříchy.

 27. Zlo a nemoc nemají nikdy poslední slovo. Bůh umí i z nemoci a zla vytáhnout ještě větší dobro.

 28. Je úžasné objevit, že Bůh je zde pro mě, že v záplavě hvězd myslí i na mě.

 29. Ježíš tak miloval svět, že mi jako můj Spasitel dal své probodené paže na kříži, a že ještě dnes dává i tu poslední kapku krve mně ubohému, nehodnému.

 30. Dokonale uzdravující svátost je svátost eucharistie. Otcové církve ji ostatně nazývali lékem nesmrtelnosti.