kostelník

Potřebujeme kostelníka?

Žádný kněz se v kostele a ve farnosti neobejde bez spolupracujících farníků. Čím více dobrovolníků je ochotných "přispět", tím bohatší je život farnosti. Všichni víme, jaký úsměv a radost může vyvolat přítomnost malých ministrantů při mši svaté. Rovněž si dovedeme představit, jak může atmosféru při svatbě umocnit majestátní zvuk varhan spolu s krásnými zpěvy...

Tags: