poradíme

Jak zadat úmysl mše svaté?

V Katechismu katolické církve stojí: Mše svatá se koná na tyto úmysly:

  1. abychom Boha náležitě ctili a chválili
  2. abychom Bohu děkovali za všecka dobrodiní
  3. abychom usmířili spravedlnost Boží a dosáhli milosti pravé lítosti a kajícnosti, kromě toho i odpuštění trestů za hříchy...
Tags: