Pastorační program Spytihněv

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Čtvrteční mše v zimním čase budou v 17.30 h, sobotní v 8.00 h.

 

Říjen 2022

 • 9. říjen neděle - hodová mše svatá (výročí posvěcení kostela) v 10:15 h
 • 23. říjen neděle - misijní neděle (misijní sbírka, misijní jarmark, misijní koláč)
 • 30. říjen neděle - ve 14:00 h dušičková pobožnost na hřbitově

 

Listopad 2022

 • 1. listopad úterý - 17:30 h mše svatá – slavnost všech svatých
 • 2. listopad středa – 16:30 h mše svatá – Památka všech věrných zemřelých (Dušiček) a v Halenkovicích 18:00 h
 • 20. listopad neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále, závěrečné požehnání s Nejsvětější Svátostí
 • Doba adventní – děti budou připravovat – „stlát“ jesličky pro Ježíška, (při každé mši svaté průvod s dětmi k oltáři)
 • 27. listopad 1. adventní neděle - žehnání adventních věnců při mši svaté

 

Prosinec 2022

 • 3. prosinec sobota - 7:00 h rorátní mše svatá a po ní snídaně pro děti a farníky na faře (a také 10. a 17. prosince)
 • 4. prosinec neděle - 17:00 h mikulášská nadílka pro děti
 • 17. prosinec sobota - 10:00 h vánoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem
 • 24. prosinec sobota - 22:00 h „půlnoční“ vánoční mše svatá
 • 25. prosinec neděle - 8:45 h mše svatá ze slavnosti Narození Páně, odpoledne v 17:00 h v kostele vystoupení Folklórního studia Buchlovice
 • 26. prosinec pondělí - 8:45 h mše svatá ze svátku sv. Štěpána
 • 31. prosinec sobota - 8:00 h mše svatá a požehnání na závěr občanského roku

 

 

Leden 2023

 • 1. leden 2023 neděle - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) mše svatá v 8:45 h a obnova manželských slibů (požehnání manželům)
 • 6. leden pátek - 17:30 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů
 • 7. leden sobota - mše svatá v 8:00 h, po ní požehnání koledníkům a tříkrálová sbírka po vesnici
 • 8. leden neděle - 8.45 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)