Pektorál

pektorál
9. květen 2021

Pektorál je zlatý nebo stříbrný náprsní kříž s ostatky svatých. Svému nositeli připomíná, že má ve svém srdci nosit Krista. Náprsní kříž s ostatky svatých nejprve v římskokatolické církvi nosil pouze papež. Od 12. století jej nosí kardinálové, arcibiskupové, biskupové, opati exemptních klášterů, abatyše, kapitulní probošti a někteří preláti...

Když (ne)mluví Duch svatý

vítr v poušti
21. duben 2021

V tomto čase je vhodné připomenout si několika slovy něco málo z charakteru Ducha svatého. Mnohdy totiž nevědomky zaměňujeme Boží vůli, Boží vnuknutí s vlastními představami či dokonce s našeptáváním Nepřítele. Úplným základem našeho pohledu na Ducha svatého je uvědomění si, že Duch „vane, kam chce“ (Jan 3,8)...

Putujme ke Sv. Josefovi

Mons. Mgr. Antonín Basler
12. duben 2021

Putujme ke Sv. Josefovi do kostela v Halenkovicích dne 25.dubna 2021

Jak jsme zaznamenali, bylo období od 08. 12. 2020 do 08. 12. 2021 vyhlášeno zvláštním papežským dekretem za Rok sv. Josefa. Můžeme říci, že je také rokem naší halenkovické farnosti. Dne 29. března 1789 byl napajedelským děkanem Janem Papežem vysvěcen v Halenkovicích kostel svatého Josefa Ochránce...

Bílá sobota

prázdný Ježíšův hrob
4. duben 2021

Záměrně volím v oslovení sestry a bratři toto pořadí, protože dnešní Evangelium je výhradně o ženách. Především kněžím, ale i laikům pravidelně navštěvujícím liturgii Svatého týdne se nemůže stát nic horšího, než když si řeknou, že už to všechno znají, vědí...

Velký pátek

Kristova smrtelná úzkost
3. duben 2021

Nevyčerpatelné je bohatství symbolů, které má Církev pro svou liturgii. V mém dětství oblékal se kněz v tento den do černého roucha, dnes na sebe bere ornát červený. Černá znamená temnotu a smrt, červená plamen a krev. A je tomu tak, protože Pán vešel do noci a osvítil ji a ve smrti prolil krev. Nechci však vyprávět o svém dětství...

Zelený čtvrtek

Poslední večeře Páně
3. duben 2021

Milí návštěvníci našich stránek, letošní velikonoční triduum (třídení) můžeme rozjímat nad myšlenkami  Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., Dr. h. c., díky patří našim přátelům, kteří byli tak laskavi a zaslali nám myšlenky z jeho kázání, které si poznamenali...

Svatý Josef

sv. Josef s Ježíšem
23. březen 2021

Tak pomalu nám končí doba svatopostní, příští neděle je nedělí pašiovou, nebo-li květnou, zaznělo v nedělních ohláškách. Dlouhá doba postu se pomalu schyluje ke konci, abychom mohli opět prožívat blížící se svátky... V dnešním pozdravu od přátel, jsem nalezla tato slova: „Současná situace skutečně nebývale přeje hlubšímu a intimnějšímu prožívání čehokoliv. Najednou všechen ten balast a pozlátko, ty zbytečnosti a marnivosti jakoby zmizely Najednou žijeme prostěji, skromněji, jednodušeji a klidněji.“ Tedy slova, která dokonale vystihují...

Stránky