kněžské svěcení

Výročí otce Tomáše

sv. Tomáš s Ježíšem
29. červen 2021

Ve středu 30. června 2021 uplyne 20 let od okamžiku, kdy otec Tomáš, odpověděl na otázku světícího biskupa v olomoucké katedrále „ZDE JSEM“. Farní společenství společně popřálo k tomuto výročí svému duchovnímu správci o. Tomášovi v neděli 27. června po mši svaté. Při volbě vhodného dárku, který by připomínal toto výročí, byla zvolena ikona, která byla napsána v trapistickém klášteře v Poličanech...