Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

 

Září 2022

 • 14. září středa – mše svatá v 18:00 hod. u kapličky Na Kopci za dobrého počasí
 • 25. září neděle – poděkování za úrodu
 • 29. září čtvrtek – 18:00 h povídání na faře s P. Vladimírem Teťhalem

 

Říjen 2022

 • 9. říjen neděle – mše svatá budu už v 8:45 h a to kvůli hodové mši ve Spytihněvi (v 10:15 h)
 • 23. říjen neděle – misijní neděle (misijní sbírka a misijní jarmark na faře)
 • 27. říjen čtvrtek – 18.00 h povídání na faře pro děti s paní Renatou Dostálkovou
 • 30. říjen neděle – po mši svaté dušičková pobožnost

 

Listopad 2022

 • 2. listopad středa – mše svatá v 18:00 h - Památka všech věrných zemřelých (Dušiček)
 • 20. listopad neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále, závěrečné požehnání s Nejsvětější svátostí
 • 24. listopad čtvrtek – 18:00 h povídání na faře
 • V době adventní budou děti o nedělních mši svatých připravovat – stlát – Ježíškovi jesličky
 • 27. listopad neděle – 1. adventní neděle – žehnání adventních věnců při mši svaté

 

Prosinec 2022

 • 7. prosinec středa – mše svatá, na závěr očekáváme sv. Mikuláše s nadílkou
 • 21. prosinec středa – vánoční svatá zpověď od 16.00 h a po mši svaté
 • 22. prosinec čtvrtek - 18.00 h povídání na faře
 • 24. prosinec sobota – 16.00 h vánoční mše svatá nejen pro rodiče s dětmi
 • 25. prosinec neděle - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Narození Páně
 • 26. prosinec pondělí - 10:15 h mše svatá ze sv. Štěpána

 

Leden 2023

 • 1. leden neděle 2023 – Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) mše svatá v 10:15 h a obnova manželských slibů (požehnání manželům)
 • 4. leden středa 2023 – 17:00 h mše svatá z vigilie slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů
 • 7. leden sobota 2023 – po vesnici tříkrálová sbírka
 • 8. leden neděle 2023 - 10:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)
 • 26. leden čtvrtek 2023 – 18:00 h povídání na faře