Vidění papeže Lva XIII.

sv. archanděl Michal
25. říjen 2021

Když 13. řijna1884 papež Lev XIII. dosloužil v kapli svou každodenní mši svatou, účastnil se druhé mše na poděkování. Na konci této druhé mše náhle na deset minut znehybněl a přítomní viděli, že energicky zvedl hlavu a upřeně hleděl do jednoho místa nad celebrantem: "Díval se upřeně bez mrknutí oka s výrazem hrůzy a úžasu," vyprávěl jeho sekretář...

Tags: 

Bohoslužba

bohoslužba v kostele sv. Josefa
3. říjen 2021

Děti nám, díky Bohu, začaly navštěvovat znovuotevřené školy a jejich vzdělávání tak má zase nějaký řád a smysl. Neučí se však jen děti, ale i my dospělí, a to skutečně po celý život. Pojďme si tedy dnes zopakovat, co se vlastně skrývá pod pojmem „bohoslužba“… Asi tušíte, že bohoslužbou není jen čas proseděný v kostelní lavici ve společenství souvěrců...

Doputovali jsme ke sv. Josefovi podruhé

opat M. R. Kosík
28. září 2021

Abychom se mohli vrátit k myšlenkám nedělního poutního kázání (5. září 2021), poskytl nám otec opat Rmus.D. Marian Rudolf Kosík OPraem. jeho písemnou podobu. Věřím, že myšlenky z nedělní homilie osloví i všechny, kteří se nemohli osobně účastnit mše svaté.
Zahledíme-li se do betlémů, které máme v našich kostelích, tak musíme často konstatovat, že kdyby svatý Josef byl tak starý, jak je zde zobrazený...

Letní setkání s P. Františkem Cincialou

P. František Cinciala
1. září 2021

V sobotu dopoledne zazvonil telefon a druhém konci se ozval otec František Cinciala. „Letos je to již dvacet pět let, kdy jsem přišel do Halenkovic“. Ten počet let mne trochu zarazil, ale čas je neúprosný a na každém z nás je vidět, jak běží. Už to není odrostlá mládež, která se v té době scházela na faře ve společenství, jsou to dospělí lidé...

II. pozvání k putování ke sv. Josefovi

opat M. R. Kosík
27. srpen 2021

Letošní rok je rokem sv. Josefa (8. 12. 2020 – 8. 12. 2021). Papež František tak učinil vydáním apoštolského listu Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto apoštolského listu, jak píše Svatý otec, "je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci..."

Postřehy odjinud - tetování

potetované ruce
24. srpen 2021

Nedávno jsme byli hosty na svatbě. Snoubenci měli všechno krásně připravené, aby se hosté cítili „jako doma“. Mám za to, že to byl velmi pěkně prožitý den. Jediné, co mne překvapilo, bylo množství hostů, kteří měli drobné či velké tetování. Po návratu jsem se snažila nalézt...

Tags: 

Farníci u jezera

jezero
19. srpen 2021

V sobotu 7. srpna  jsme společně vyrazili na kole z Halenkovic k farnímu jezeru ve Spytihněvi. Cestu úspěšně  zvládli i ti nejmenší cyklisti. Za chvíli za námi dorazil i otec Tomáš a předvedl nám ukázkovou plavbu po jezeře na paddleboardu. Potom ho dětem půjčil,aby si to mohly taky vyzkoušet. Počasí nám přálo celý den a tak se ve vodě mohli...

Žehnání bylin a květin v den Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

lilie
11. srpen 2021

Panna Maria, matka Boží, je v církvi právem považována za nejkrásnější květ stvoření, jehož plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. Proto se v den jejího nanebevzetí, v době vrcholícího léta, žehnají květy a byliny, zejména ty, které léčivými účinky prospívají lidem. I v naší farnosti jsme od roku 2013 účastni...

Stránky