Jaký jsem se neukazuje v zrcadle, ale v každodenním životě. Skutky.

strom
20. červen 2021

Vždy mne fascinovaly příběhy svatých, které vyprávěly o odevzdanosti těchto lidí do Boží vůle. Každý den byli skrze modlitbu a rozjímání spojeni s Bohem. Začteme-li se do jejich životního příběhu, žádný z nich neměl život jednoduchý, ale byl to často život plný „dobrodružství“, strádání a utrpení. Nikdo z nich to však nedal najevo, ale vždy stoupali po strmé cestě k cíli...

Tags: 

Rok svaté Ludmily

sv. Ludmila
6. červen 2021

Na plenárním zasedání České biskupské konference se rozhodli biskupové Čech a Moravy vyhlásit rok 2021 za Rok svaté Ludmily. Slavnostní zahájení se konalo 1. října 2020 ve venkovních prostorách Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje řadu aktivit směřující k oslavám 1100. výročí smrti sv. Ludmily. Slavnostní zahájení proběhlo pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, a zúčastnili se Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer...

Jak "to svaté" mít ve všedním dnu?

mezuza
26. květen 2021

Dnešní Slavností Božím hodem svatodušním končí doba velikonoční a vracíme se do mezidobí, kdy bude užívána v liturgii zelená barva. Je také dobré se ohlédnout zpět. Od Popeleční středy, tj. od 17. února letošního roku jsme se připravovali v postním období na velikonoční čas. Po období ztišení, tedy postu, jsme společně prožívali Svatý týden. O zeleném čtvrtku jsme si...

Pozdrav milým farníkům v době nemoci

15. květen 2021

Milí farníci, v Babicích, v Kudlovicích, ve Spytihněvi a v Halenkovicích, tak jsem se na delší dobu odmlčel. Vím, že hlavně díky jáhnovi Pavlovi běží v našich farnostech nadále duchovní program podle pastoračního plánu, který máme připraven až do září tohoto roku, a také díky těm kněžím, kteří mě zastupují při mši svaté, a dále díky Vám, kdo se podílíte na přípravě liturgie a prostor kostela pro důstojnou oslavu našeho Pána, Panny Marie a svatých...

Květen, měsíc P. Marie

Růžencová basilika v Lurdech
14. květen 2021

Traduje se, že květen je nejkrásnější měsíc roku. Jaro už skutečně převzalo vládu, vše začíná růst a objevují se různé květy, hýřící mnoha barvami. Rozkvétají stromy, keře a také mnoho různých květin nejen v zahrádkách, ale i na loukách. Snad právě pro tuto krásu jarní rozkvetlé přírody je s tímto měsícem spojena úcta k P. Marii, naší nebeské matce...

Pektorál

pektorál
9. květen 2021

Pektorál je zlatý nebo stříbrný náprsní kříž s ostatky svatých. Svému nositeli připomíná, že má ve svém srdci nosit Krista. Náprsní kříž s ostatky svatých nejprve v římskokatolické církvi nosil pouze papež. Od 12. století jej nosí kardinálové, arcibiskupové, biskupové, opati exemptních klášterů, abatyše, kapitulní probošti a někteří preláti...

Když (ne)mluví Duch svatý

vítr v poušti
21. duben 2021

V tomto čase je vhodné připomenout si několika slovy něco málo z charakteru Ducha svatého. Mnohdy totiž nevědomky zaměňujeme Boží vůli, Boží vnuknutí s vlastními představami či dokonce s našeptáváním Nepřítele. Úplným základem našeho pohledu na Ducha svatého je uvědomění si, že Duch „vane, kam chce“ (Jan 3,8)...

Stránky