eucharistie

Postřehy odjinud - Eucharistie

eucharistie
18. září 2022

Eucharistie (řecky díkuvzdání – svátost oltářní) je jedna ze tří svátostí, které uvádějí do křesťanského života, má výjimečné postavení. Je připomenutím Poslední večeře Pána Ježíše. Skrze ni Bůh v Kristu posvěcuje svět, a je současně nejdokonalejším vyjádřením úcty, kterou člověk prokazuje Bohu. Je srdcem života církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí...