Modlitby matek

modlitby matek
5. duben 2022

Dne 2. dubna 2022 jsme se poprvé v naší farnosti setkaly, abychom se společně modlily za naše nejmenší, větší i dospělé děti.  Všichni jsme něčí děti a každý k někomu patříme, i když jen dočasně, na naší pozemské pouti...

Panna Marie je naší nadějí

27. únor 2022

Nejsem si zcela jista, který okamžik změnil v poslední době můj pohled na dění kolem nás. Neustále ohlašovaný začátek války, či skutečné odstartování válečného konfliktu. Nikdo z nás mimo Boha Otce nezná pravé příčiny, proč se děje to, nebo ono. Můžeme mít mnoho odborníků, analytiků a také „proroků“...

Šiřme radost

radostné vánoce
8. leden 2022

...když jsem před Vánocemi napsala na náš web svůj první příspěvek, byla jsem z toho tak nadšená, že jsem se o tu radost chtěla podělit se všemi svými blízkými i vzdalenými. Se svou rodinou...

Stránky