Poděkování za úrodu 2022

svěcení úrody
2. říjen 2022

S končícím létem a nastupujícím podzimem mají všichni zahrádkáři a zemědělci napilno. Na zahradách a na polích dozrává ovoce a zelenina, které je potřeba sklidit, zpracovat a půdu připravit na další sezónu. S tím vším je spojena spousta práce a dřiny...

Tags: 

Postřehy odjinud - Eucharistie

eucharistie
18. září 2022

Eucharistie (řecky díkuvzdání – svátost oltářní) je jedna ze tří svátostí, které uvádějí do křesťanského života, má výjimečné postavení. Je připomenutím Poslední večeře Pána Ježíše. Skrze ni Bůh v Kristu posvěcuje svět, a je současně nejdokonalejším vyjádřením úcty, kterou člověk prokazuje Bohu. Je srdcem života církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí...

Klubíčko

klubko vlny
17. září 2022

Přišlo mi na um, jak je to vlastně s naší vírou. Jak ji obrazně vyjádřit, jak ji uchopit a tím i lépe pochopit. Jak si ji mám představit, ptám se sám sebe rozpačitě. A pak mě něco napadne... Víra to je přece jako klubko vlněné příze, omakávané všetečnými a neposednými prsty, snažícími se odhalit tajemství...

Postřehy odjinud - Praha poutní místo mezinárodního významu

Pražské jezulátko
25. srpen 2022

Procházíme-li Prahou a jsme-li vnímaví pozorovatelé, zjistíme, že míjíme mnoho poutníků z různých zemí světa. Zvlášť můžeme tento mumraj pozorovat bez ohledu na roční období, kdy Karmelitskou ulicí se všichni ubírají ke kostelu P. Marie Vítězné. Nelze říct, zda převládá španělština, angličtina, italština nebo jazyky asijských národů. Můžeme se ptát: „Kdo je ten, ke kterému tito poutníci směřují?“ Můžeme se domýšlet...

Setkávání u jezera

o. Tomáš u jezera
24. srpen 2022

Tak nám ty letní prázdniny zase pěkně utekly. Děti se brzy vrátí do škol a nám zůstanou vzpomínky na prázdninové zážitky, které nás zahřejí v nadcházejících podzimních dnech. Pro mě jedním z těchto příjemných zážitků bylo setkávání u jezera. Během léta se uskutečnily tři mše svaté na břehu jezera Sever nedaleko Spytihněvi. Každá z těchto mší byla jiná, pokaždé se tam sešla jiná parta lidí a pokaždé se objevil někdo nový, kdo dříve na mši u jezera ještě nebyl.

Postřehy odjinud - Zpověď

zpovědnice v Kremsu
17. červenec 2022

Téma k dnešním postřehům přišlo skrze SMS od jedné čtenářky webových stránek: „Vtip do letního vydání: Ptá se kněz při zpovědi: „Piješ?“ „A máš něco?“ odpovídá hříšník.“ Nejprve jsem si řekla, že čtenářka se mohla zamyslet a poslat více, než vtip do letního vydání… Ale posléze se objevila myšlenka...

Tags: 

Katecheze dobrého pastýře II

barvy ornátu
5. červenec 2022

Milí farníci,
ráda bych se s vámi podělila o zážitky a dojmy z dalšího setkání s paní Renatkou Macháčkovou Dostálkovou, která vede katecheze dobrého pastýře ve Starem Městě a která mezi nás opět zavítala v úterý 28.6., aby našim nejmenším přibližila další zajímavé téma...

Tags: 

Postřehy odjinud – P. Jileček

směrovky šumava
4. červenec 2022

Ani se mi nechce věřit, že opět stojíme na počátku léta, o čemž nás již několik dní přesvědčují denní teploty a horké sluneční paprsky. Když jsme se loučili na konci léta 2021, naše Postřehy odjinud byly věnovány zkušenostem kněží v jejich farnosti. Letošní první Postřehy by mohly na toto téma navázat. Vždy kolem svátku svatých Petra a Pavla...

Stránky