Farní pouť na horu Butkov na Slovensku

Panna Marie
8. květen 2024

V sobotu 6. dubna jsme se sešli všichni poutníci v devět hodin před kostelem sv. Josefa v Halenkovicích a čtyřmi auty vyrazili směr fara ve Spytihněvi, kde jsme vyzvedli otce Tomáše, který nás na naší pouti doprovázel. Celkem se nás sešlo 19 farníků a po necelých dvou hodinách jízdy jsme dorazili do cíle naší poutě – parkoviště nejmladšího poutního místa Butkov nad městečkem Ladce v okrese Ilava...

Velikonoční objev

13.duben 2024

Když zavolal otec Tomáš a požádal, abych zastoupila paní Režnou, která ochuravěla, netušila jsem, že mé zastoupení bude na dlouhou dobu. Při kostelnické službě se snažím konat tak, aby bylo, pokud možno vše řádně připraveno na slavení mše svaté. Jistě se občas objeví nějaká nedokonalost...

Bílá sobota

prázdný Ježíšův hrob
28. březen 2024

Záměrně volím v oslovení sestry a bratři toto pořadí, protože dnešní Evangelium je výhradně o ženách. Především kněžím, ale i laikům pravidelně navštěvujícím liturgii Svatého týdne se nemůže stát nic horšího, než když si řeknou, že už to všechno znají, vědí...

Velký pátek

Kristova smrtelná úzkost
28. březen 2024

Nevyčerpatelné je bohatství symbolů, které má Církev pro svou liturgii. V mém dětství oblékal se kněz v tento den do černého roucha, dnes na sebe bere ornát červený. Černá znamená temnotu a smrt, červená plamen a krev. A je tomu tak, protože Pán vešel do noci a osvítil ji a ve smrti prolil krev. Nechci však vyprávět o svém dětství...

Zelený čtvrtek

Poslední večeře Páně
28. březen 2024

Milí návštěvníci našich stránek, letošní velikonoční triduum (třídení) můžeme rozjímat nad myšlenkami  Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., Dr. h. c., díky patří našim přátelům, kteří byli tak laskavi a zaslali nám myšlenky z jeho kázání, které si poznamenali...

Svatý týden – krátký průvodce

P. Ježíš
24. březen 2024

Je to období začínající Květnou nedělí přes Velikonoční Triduum umučení Páně, které končí Bílou sobotou. Nedělním Zmrtvýchvstáním Páně začíná doba velikonoční. Na Květnou neděli vzpomínáme slavnostní vjezd P. Ježíše do Jeruzaléma. "Mnoho lidí, kteří přišli na svátky, slyšelo, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Tu vzali palmové ratolesti, vyšli mu naproti a volali: "Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský!" Ježíš nalezl mladého oslíka a posadil se na něj...

Příprava na postní období

13. únor 2024

V letošním roce se mi zdá, že doba mezi Vánocemi a postním obdobím, které začíná 14. února Popeleční středou, je poměrně krátká. Při nedělním prohlížení internetových novin, jsem objevila moc pěkný článek Markéty Bahníkové o postu. Věřím, že pár doporučení, které autorka vybrala z rad sv. Hildegardy nás dovede připravit na nadcházející období...

Tags: 

Modlitba za pravdu

bílá holubice
29. leden 2024

Ve své emailové korespondenci jsem našla Modlitbu za pravdu od Karla Čapka, kterou uveřejnil v Lidových novinách 25. září 1938. Mám za to, že byť je to text psaný před více jak 85 lety, neztratil nic na své aktuálnosti. Přátelé posuďte sami: "Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži...

28. leden Světový den pomoci malomocným

28. leden 2024

Letos si již po 71. připomeneme Světový den pomoci malomocným, o co se velmi zasloužil Raoul Follereau. Malomocenství je nemoc, která provází lidstvo již od nepaměti. Setkání P. Ježíše s malomocnými a jejich zázračné uzdravení je popsáno v evangeliích. Svatý Lukáš (17,11-19) krásně popisuje uzdravení 10 malomocných z nichž pouze jeden, a navíc cizinec se vrátil...

Tags: 

Stránky