Pořad bohoslužeb a nedělní ohlášky

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
24.09.2023
25. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + a živé kamarády, přátele, sousedy a spolužáky
Halenkovice 10:15 Za + manžela a rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Pondělí
25.09.09.2023
       
Úterý
26.09.2023
       
Středa
27.09.2023
PA Vincenc z Pauly (mše sv. ze SL) Halenkovice 18:00 Za + manžela a + rodiče s prosbou za dar zdraví pro celou ŽR
Čtvrtek
28.09.2023
SL Václav Spytihněv 17:30  
Pátek
29.09.2023
SV Michael, Gabriel a Rafael      
Sobota
30.09.2023
PA Jeroným   08:00 Na poděkování za 80 let života, za + rodiče a sourozence a za + rodinu Kleslovu
Neděle
01.10.2023
26. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Antonii Bohůnkovou a za ŽR
Halenkovice 10:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu a Boží pomoc a Boží požehnání

 

Spytihněv, Halenkovice

Panno Maria, královno míru, oroduj za nás!

  • V sobotu 7. října pojedeme na děkanátní pouť za obnovu rodin, kněžská a řeholní povolání na Velehrad. V rámci poutě bude adorace, beseda s o. biskupem (do středy 4. října možnost dotazů do krabice vzadu v kostele nebo na ptejsebiskupa@ado.cz), pak slavnostní mše sv. – viz plakátek.
  • V týž den v 17:00 h je v Halenkovicích, část Kržle, ekumenická bohoslužba, tedy společná modlitba v nové stromové kapli Sepjatých dlaní, místo kaple: 49.1924544N, 17.4503681E.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel: 736 448 468.

 

Spytihněv

  • Ve čtvrtek bude po mši svaté v 18:30 h setkání ekonomické rady (připomínky k projektu nové elektroinstalace kostela, nový pastorační plán).
  • Náboženství je v pátek. Ve škole: 12:15 h – 1. a 2. třída, 13:00 h – 3.-5. třída. Na faře: 14:20 h – 6.-9. třída.

 

Halenkovice

  • Náboženství je ve středu ve škole: 13:00 h – 1.-5. třída.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.