Mše svatá u jezera

o. Tomáš

 

1. červenec 2022

V pátek 24. června 2022 jsme se sešli při mši svaté společně oslavit a uctít Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Srdce, které je raněné našimi hříchy, a přesto je pro nás stále otevřené, plné dobroty, něhy a nekonečné lásky. Srdce, které nás vybízí k uvědomění si sebe samotných, a zkoumaní, zda naše vlastní srdce není spíše kamenné a chladné, než vřelé, pulsující a láskyplné. Prosba a touha připodobnit se v lásce Ježíši se nesla celou slavností. Je to právě srdce, které je symbolem této Kristovy nezměrné lásky. Mše byla pořádána farností Spytihněv na břehu farního jezera a všichni halenkovičtí farníci byli zváni a vítáni, obzvláště pak děti, pro které byla mše určena.

Po dlouhém pracovním týdnu jsme přijeli k jezeru a ihned na nás dýchla příjemná a přátelská atmosféra. Vše již bylo připraveno: na břehu jezera stál oltář - jednoduchý, ale krásný, zdobený lučním kvítím a malým červeným srdíčkem uprostřed. Před oltářem bylo nachystáno několik laviček a stolů, které využili přítomné děti a rodiče a další lidé stále přicházeli. Někteří si donesli deky a udělali si pohodlí v trávě, zatímco děti nadšeně pobíhaly po břehu jezera. Farníci ze spytihněvské scholy ochotně přibrali do party halenkovické zájemce o zpěv a hudební doprovod. Mše spojila lidi z různých farností – nejen z Halenkovic a ze Spytihněvi, ale také třeba z Valašska. A právě to byla jedna z věcí, v čem bylo toto setkání tolik výjimečné. Lidé, kteří se ještě před chvíli ani neznali, stáli bok po boku, zpívali a prožívali mši, jako by se znali už dlouho. Díky Bohu za to!

Po skončení mše se děti i dospělí vrhli do vody. Děti si hrály, plavaly a zkoušely zapůjčený nafukovací člun a paddleboardy, které otec Tomáš připravil. Ostatní se v klidu usadili se svačinou a užívali si krásného dne, pobytu u jezera a příležitosti ke společným rozhovorům. Bylo to nádherné odpoledne, díky kterému si jistě každý z nás odpočinul od starostí všedních dnů a načerpal duchovní sílu a inspiraci do dalších dní. Poděkování patří všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav a průběhu mše, a také těm, kteří přišli. Obzvláště velké díky patří otci Tomášovi, který tuto akci pro děti a dospělé naplánoval a uspořádal, a my tak mohli zase jednou prožít setkání s Kristem venku v přírodě a připomenout si, že Ježíš je tu s námi kdekoli jsme – u jezera, stejně jako v kostele.