Co je zlatý klíč a zlatý meč

23. březen 2023

Řekla bych, že události v dnešním světe dosahují kosmické rychlosti. Když nepřečteme jeden den noviny, přijde nám, jako by do dalšího dne uběhlo několik důležitých událostí, které jsme nestihli zachytit.

Nedávno jsem procházela křesťanské weby a objevila jsem odpověď vladyky Milana Chamura na otázku co si myslí o hrozbě války.

„Těžko se mi odpovídá na tyto otázky, neboť nevím, co je za tím vším, přece je divné budovat mír neustálými dodávkami zbraní bez snahy o jednání. Při všech těchto vašich pochybnostech mi napadají slova proroka Izaiáše: „Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky jsou svůdci a matou cestu tvého putování.“ (Iz3,12)“

A tak jsem „listovala“ na internetu dál a nalezla jsem rady Johna Horvata II co dělat, „abychom přežili krize dnešních dnů i případnou válku“. Když si stanovíme priority, můžeme se do velké míry vyhnout úzkosti.

Největší potřeby jsou pro katolíka duchovní potřeby. Prvotní příprava především musí zahrnovat to, že si člověk dá do pořádku svůj duchovní život. Je to příprava duchovní, a tudíž zdarma přístupná každému.

Největší výzvou duchovního života je zachovat si stav milosti, pomoci něhož člověk zůstává v přátelství s Bohem díky tomu, že je bez smrtelného hříchu. Pak bez ohledu na to, co se stane, je zajištěna věčná spása člověka, i když třeba s časem stráveným v očistci.

Proto je nejlepší přípravou dobrá zpověď. Měli bychom provést dobré a důkladné zpytování svědomí. V předtuše konfliktu se nestačí však vyzpovídat, neboť nebezpečné časy uvádějí lidi do nebezpečí a oni upadají do hříchu. Svatý Maxmilián Kolbe doporučoval polským věřícím v době blížící se II.světové války, kdy nebude dostupný kněz a svatá zpověď akt dokonalé lítosti, abychom se vrátili do stavu milosti.

Co je tím zlatým klíčem, o kterém katolický autor dp. J. Von Den Driesch píše v knize Zlatý klíč k ráji: Dokonalá lítost? Je to, co nazývá klíčem pro zoufalé situace, který nám „díky milosti Boží otevře nebe“.

Důležitou částí zpovědi je pro kajícníka to, aby měl lítost, která je „bolestí duše a nenávistí ke spáchaným hříchům“. Tato lítost může být nedokonalá, když hříšníci litují svých hříchů ze strachu „ze ztráty nebe a kvůli bolestem pekla“. Tato nedokonalá lítost postačuje ve zpovědnici, kde kněz udílí rozhřešení. Když však není dostupná zpověď, je potřeba hlubší lítost, kterou může katolík použít.

Dokonalá lítost je žal nad vlastními hříchy a nenávist k nim nikoliv ze strachu, ale kvůli hluboké lásce k Bohu. Kajícník nelituje kvůli dobrodiní, které získá, ale proto, že Bůh je nekonečně dokonalý a dobrý. Zasluhuje všechnu lásku mimo všechna dobrodiní, která může dát, nebo tresty, které může uložit.

Zlatý klíč spočívá v tom, že v sobě podnítím stav intenzivní lítosti. Církev učí, že se díky tomuto aktu odpouští hříchy (i když by se měly později vyznat ve zpovědi). Katolík musí vroucně prosit Boha o tuto velkou milost lítosti z lásky k Němu. Hříšník může s velkým zápalem opakovat onu část kajícího aktu, která ohlašuje tuto lítost za hřích tím, že prohlašuje: „ale především proto, že jsem urazil Tebe svého Boha, který jsi vším Dobrem a zasluhuješ si veškerou mou lásku.“

Akt dokonalé lítosti je obtížnější než nedokonalá lítost potřebná pro zpověď, ačkoliv jeho účinky jsou stejné. V čase akutního nebezpečí může hříšník znovu získat stav milosti a přátelství s Bohem, když použije tento zlatý klíč.

Jsou i další prostředky duchovní přípravy, ale tento je však dobrým začátkem. Duše, která je v míru s Bohem, je schopná čelit utrpení a zvládnout nepřízeň osudu. Prosby takových duší budou lépe vyslyšeny. Toto je bezpečná příprava, která duším prospěje bez ohledu na to, co se stane. Nemusíme se dožít války, můžeme zažívat různé krize ve svých rodinách nebo můžeme být účastni dopravních nehod či úrazů jak v zaměstnání, tak ve volných chvílích třeba na vysokohorské turistice.

Ke zlatému klíči se musí přidat zlatý meč ve formě růžence, což je nejmocnější zbraň v době krize. Církev má mnoho prospěšných věcí pro dobu zkoušek, jež by katolíci měli použít.

I my se můžeme společně vydat se zlatým mečem bojovat za mír a také za nenarozené děti. Můžete se všichni přidat k celodenní řetězové modlitbě růžence 25. března 2023 od 7.00 hodin. Budeme se střídat po půl hodinách a určitě tak můžeme svěřit Královně míru prosby za zachování míru a také se připojíme k Hnutí za život, svěříme-li Matce Boží všechny, kteří se nemohli narodit.

Tags: