Nová nástěnka pro děti aneb jak Pán vede naše životy...

Nástěnka v kostele sv. Josefa
22. leden 2023

Drazí věřící a všichni návštěvníci našeho kostela.

Určitě jste si již mnozí všimli, že v našem kostelíku u předních lavic stojí nová nástěnka. Zejména naši nejmenší jsou jistě nadšení, když na konci mše získají novou nálepku a nalepí si ji na svůj klásek obilí. 

Jako maminka těch mých dvou, někdy až moc živých Božích stvoření, a jistě jako každá další maminka, jsem vděčná za každou takovou aktivitu, která dětem přináší v kostelíku radost. Jako jedna z těch maminek jsem byla oslovena, jestli bych mohla pár slov k nástěnce napsat. Přiznám se, byla jsem přesvědčena , že těch pár řádků nenapíšu vůbec.

Nástěnku, jako každý rok, pro nás, pro maminky, pro děti, vytvořila paní Katka Březíková. A i když se s Katkou, díky různým společným aktivitám známe, neměly jsme zatím prostor popovídat si o tom jaký nápad a jaké myšlenky měla v hlavě když toto své dílko tvořila. A právě proto, že je to její dílo, nepřipadalo mi vhodné abych se k tomu vyjadřovala zrovna já...

Ale teď píšu, píšu jako svědectví toho, jak je vše řízeno Boží vůli.

Je skoro půlnoc, možná bych už měla spát, protože ráno jako většina z vás, brzo vstávám a opět se vrhám do kolotoče každodenních povinností, přesto je ve mně chuť a touha těchto pár řádků dopsat. 

Dnes se ke mně dostal film Ježíš podle Lukášova evangelia, kde je podobenství o zrní a obilí. Učedníci se ptají Pana Ježíše proč mluví v podobenstvích a On jim odpovídá:
"Vy jste dostali dar porozumění, ostatním jsou dána podobenství. Mnozí vidí a přece nic nepoznají, mnozí slyší a nakonec nic nepochopí"

Pan Ježíš dál vysvětluje učedníkům podobenství o zrní a obilí a říká :
"Toto podobenství znamená...
Zrno je Boží řeč k lidem, u mnohých padne na cestu, Boží slovo vyslechnou, ale ďábel jim ho ze srdce sebere, jen aby neuvěřili a nebyli zachráněni... 
U druhých padne Boží slovo na skalnatou půdu, ti je radostně přijmou, ale nedovolí, aby zapustilo kořeny. Nějakou dobu vydrží věřit, ale nakonec ve zkouškách odpadnou. 
U jiných je to jako se zrnem, které padlo do trní. Každodenní starosti, stálá honba za majetkem a různými požitky, Boží slovo udusí. 
A zrno v dobré půdě je obrazem těch, kdo Boží slovo rádi slyší a opatrují je ve svém srdci. Ti pak přinášejí trvalý úžitek... "

Kéž v našich dětech, ale i v nás samotných, kypříme dobrou půdu a přinášíme úžitek do nebeské sýpky, tak jak si to přeje náš Pán. 

Děkuji Katce za její vytrvalou a obětavou práci pro děti a naší farnost. 
Děkuji za všechny lidi, které mi Pán posílá do života a promlouvá skrze ně ke mně. 
A děkuji za to, že při nás stojí a vede nás v každé životní situaci. Protože On je Král, ne osud nebo náhoda, a má vše pevně ve svých rukou. Tak věřme...