Proč se modlíme k Matce všech národů po mši svaté?

Panna Maria
2. únor 2023

11. února 1951, na svátek Panny Marie Lurdské zjevila Panna Maria svou modlitbu vizionářce Idě Peerdemanové v jejím bytě v Amsterdamu k vyprošení trvalého světového míru. Bude to tedy MATKA VŠECH NÁRODŮ, která nám bude moci vyprosit a darovat celosvětový trvalý mír, pravý ekumenismus a jednotu v Duchu svatém.

 

PANE JEŽÍŠI KRISTE,

SYNU OTCE,

SEŠLI NYNÍ NA ZEM SVÉHO DUCHA.

DEJ, AŤ DUCH SVATÝ PŘEBÝVÁ

V SRDCÍCH VŠECH NÁRODŮ,

ABY BYLY UCHRÁNĚNY

OD ZKÁZY, NEŠTĚSTÍ A VÁLKY.

KÉŽ JE MATKA VŠECH NÁRODŮ,

KTERÁ BYLA KDYSI MARIÍ,

NAŠÍ PŘÍMLUVKYNÍ.

AMEN

 

A P. Maria v poselství pokračovala: "Dítě, tato modlitba je tak jednoduchá a krátká, že se ji může pomodlit každý ve svém jazyku, před svým vlastním křížem. A ti, kteří nemají kříž, se ji mohou modlit ve svém srdci.“

V souvislosti se svou modlitbou nám Panna Maria řekla něco, co je pro nás všechny velmi významné. Vyslechněme si její slova:

Proste ji (Matku všech národů), aby odvrátila všechny katastrofy! Proste ji, aby z tohoto světa vyhnala zkaženost! Ze zkaženosti pochází neštěstí. Ze zkaženosti pocházejí války. Mou modlitbou máte prosit, aby se tomu všemu ve světě zabránilo. Vy nevíte, jak mocná a jak významná je tato modlitba u Boha. (31. května 1955)

Ale i nás, milí přátelé se týká výzva Matky všech národů ke spolupráci:

A nyní hovořím k těm, kteří chtějí vidět zázrak. Tak jim tedy říkám: Pusťte se s velkým nadšením a horlivostí do tohoto díla spásy a pokoje a uvidíte zázrak! (1. dubna 1951) Podílejte se na něm všemi svými prostředky a starejte se o šíření každý svým vlastním způsobem! (15. června 1952) Tato akce se netýká jedné země, tato akce je pro všechny národy. (11. října 1953) Všichni na to mají právo. Ujišťuji tě, že svět se změní. (29. dubna 1951) Šíření se má uskutečnit prostřednictvím klášterů. (20. března 1953) Má se šířit v kostelech a moderními prostředky... (31. prosince 1951) Tak bude Matka všech národů přinesena světu, z města do města, ze země do země. Tato jednoduchá modlitba vytvoří jediné společenství. (17. února 1952)

Tak jako sněhové vločky poletují světem a v silné vrstvě pokrývají zem, tak se i modlitba a obraz rozšíří po celém světě a proniknou do srdcí všech národů. Tak jako se sníh rozpouští a vsakuje do země, stejně tak přijde ovoce, Duch, do srdcí všech těch lidí, kteří se budou každý den modlit tuto modlitbu.

Tags: