Svatba

misal a kalich

Lidský život se podobá velkému proudu neustále se střídajících událostí, setkání a zážitků. Některé události ovšem z tohoto proudu vystupují a výrazným způsobem mění náš život. Představují jakýsi předěl, hranici nové životní etapy, která přináší nové úkoly, nároky i povinnosti, a člověk cítí potřebu vyjádřit k nové životní situaci stanovisko prostřednictvím nějakého obřadu, rituálu. K těmto rituálům patří beze sporu i svatba, vstup do manželství.

Máte-li zájem o svatbu, je to jistě proto, že se máte rádi. Tato Vaše vzájemná fascinace lásky se Vás bytostně dotýká. Zakoušíte lásku jako něco, co Vás přesahuje, a jejím prostřednictvím možná tušíte „cosi“ nevýslovného, vlastní tajemství života, které nazýváme Bohem. Jestli si chcete slíbit věrnost v lásce jako dva pokřtění, stane se Vaše vzájemná láska po celý život znamením, symbolem nezrušitelného vztahu Ježíše Krista a církve. Tento symbolický rozměr Vašeho vztahu znamená, že Vaše manželství bude svátost. Svatební obřad se tedy nekryje s celou svátostí manželství, ale svátostí je celý manželský život, který je prožíván ve víře v Krista.

Podstatným prvkem uzavření církevního manželství je manželský slib. Když ženich a nevěsta veřejně kladně odpoví na tři otázky – zda je jejich rozhodnutí svobodné a upřímné, zda se pro manželství rozhodují opravdu na celý život a zda jsou připraveni přijmout a vychovávat děti podle Božího zákona – potvrdí pak své rozhodnutí jedním z následujících slavných slibů.

I. verze slibu

Ženich říká:
Já, N, odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za manželku.
Slibuji, že ti zachovám lásku úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen

Nevěsta říká:
Já, N, odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen

II. verze slibu

Ženich říká:
Já, N, odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za svou manželku.
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.

Nevěsta říká:
Já, N, odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za svého manžela.
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.