Křest dětí

misal a kalich

Milí rodiče, blahopřejeme Vám k narození Vašeho dítěte i k Vašemu rodičovství. Máte-li zájem o křest Vašeho dítěte, nabízíme Vám následující text k zamyšlení.

Kolik očekávání do svého dítěte vkládáte a co všechno jste pro něj schopni udělat? Určitě mu přejete zdraví, aby se mělo dobře a nikdo mu neubližoval. Jistě si také přejete, aby se mu líbil život, aby Vás dítě mělo rádo a bylo dobrým člověkem.

Tak jako vy, rodiče, máte rádi své dítě dříve než si to uvědomí a ucházíte se o něj první, tak i Bůh o nás stojí dříve než my o něj.

Křest je vstupní branou k hlubšímu setkávání s Bohem. Tímto znamením nás Bůh ubezpečuje: „Jsi můj, počítej se mnou.“ My přijetím křtu na jeho nabídku odpovídáme. Jsme bohatší o poznání, že nás Bůh chtěl.

Křtem dostáváme od Boha nové dary, především schopnost mít rád a dostáváme úkol dále rozvíjet to, co jsme obdrželi. Křest nám otvírá cestu k dalším obdarováním od Boha (svátostem.

Základním křtem je pokřtění dospělého – křest dětí je od něj odvozen. Jestliže někdo uvěří v Boha a v Ježíše Krista a požádá-li o křest, je v době přípravy uváděn do křesťanského způsobu života. Děti smíme křtít jen tehdy, jestliže se rodiče zaručí, že dítě bude po křtu uváděno do křesťanského způsobu života, aby se v dospělosti samo mohlo rozhodnout k životnímu stylu následování Krista. Na nás dospělých by mělo dítě vidět, že nás víra v Ježíše Krista těší a pomáhá nám. Jen tak se i pro dítě může Pán Ježíš stát přitažlivým a časem může Krista přijmout jako svůj vzor. Kdybychom dítě pouze pokřtili, a pak mu dostatečně neukazovali laskavost a dobrotu Boha, velmi bychom dítě ošidili.

Pokud si přejete své dítě pokřtít, těšíme se na setkání s Vámi.

Přejeme Vám, aby se Vám podařilo z Vašeho dítěte vychovat dobrého člověka a bude-li pokřtěno, aby z něj byl i dobrý křesťan.