Kněžské svěcení 30. 6. 2018 Olomouc

Jáhen Jiří Šůstek
25. červen 2018

Není to tak dávno, no vlastně je to již několik měsíců, co se na stránkách našeho farního webu objevila úvaha o nezapomenutelném roku, který strávil nynější jáhen Jiří Šůstek v Irsku. Poutavě vyprávěl o rozdílech mezi námi a Irskem a krásu zeleného ostrova ilustroval fotografiemi z jednotlivých měsíců roku. Díky fotoreportáži jsme se také mohli zúčastnit poutě na Horu sv. Patrika, hlavního patrona Irska.

Pro Jiřího přijde okamžik velkého rozhodnutí dne 30. června 2018, kdy stejně jako mnozí kandidáti před ním, odpoví arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi: "Zde jsem".

Přejeme novoknězi Jiřímu radost v srdci, že na Volání Pána, odpověděl svým ANO. Přejeme také trpělivost, neboť ne vždy farníci správně vyhodnotí slova svého duchovního Otce. Přejeme i pokoru, bez ní nelze oddaně sloužit Bohu. Přejeme dary Ducha sv. a ochranu patronů, které si zvolil, aby jej provázali na jeho kněžské pouti. Přejeme blízkost Matky Boží a přízeň Nejvyššího.