Výročí otce Tomáše

sv. Tomáš s Ježíšem
29. červen 2021

Ve středu 30. června 2021 uplyne 20 let od okamžiku, kdy otec Tomáš, odpověděl na otázku světícího biskupa v olomoucké katedrále „ZDE JSEM“. Farní společenství společně popřálo k tomuto výročí svému duchovnímu správci o. Tomášovi v neděli 27. června po mši svaté.

Při volbě vhodného dárku, který by připomínal toto výročí, byla zvolena ikona, která byla napsána v trapistickém klášteře v Poličanech. Ikona zobrazuje sv. Tomáše, apoštola, který vkládá ruku do boku vzkříšeného Krista. Je to symbolické zobrazení, neboť srdce otce Tomáše se dotkl Bůh poprvé, když jej volal ke kněžské službě a on odpověděl ANO. Podruhé to bylo na Bílou sobotu, když jej vrátil mezi živé…

Přejeme mu vše dobré, ať jej provází Hospodin na cestách při kněžské službě, ochraňuje P. Maria, Matka kněží a přimlouvají se všichni jeho patroni, zvláště sv. Tomáš apoštol.