Kronika 2017

Personální stav je nezměněn, stejný jako v r. 2016. Stejně tak i farní rada, uklizečky pracují ve stejném složení. Nezměnily se ani termíny mší svatých.

 

Materiálně technické záležitosti

Pokračují práce na opravě fary.

 

Ze života farnosti

  • Tříkrálová sbírka se konala 7. 1. za účasti 39 dětí t. j. 13 skupinek a vybraly 56 944 Kč.
  • 16. 9. se již tradičně sešli farníci Na kopci u kapličky P. Marie Bolestné a uctili její památku mší svatou.
  • 22. 10. byla misijní neděle. Vše s dětmi připravila pí. K. Březíková. Nacvičily příchod obětního průvodu, při kterém děti nesly symboly jednotlivých světadílů. Pak v prostorách fary proběhl misijní jarmark, kde děti prodávaly různé výrobky a dobroty, které vyrobily buď na faře s pí. Březíkovou nebo za pomoci maminek. Prodejem utržily necelých 8 000 Kč.

 

18. 3. 2017 zemřel ve věku 84 let emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk.

Ke 100 .výročí zjevení P. Marie ve Fatimě v Portugalsku papež František schválil svatořečení všech tří pasáčků, kterým se P. Maria zjevila - bl. Františka a Hyacinty Martových. Bylo to 13. května 2017. Tyto děti se staly prvními světci tak útlého věku, které nezemřely jako mučedníci.

K témuž výročí proběhla  12. - 13. 9. Národní pouť do Fatimy. Přímo z místa zjevení převezli naši biskupové sochu P. Marie Fatimské, aby přišla do našich katedrál, diecézí a na hlavní mariánská místa v naší zemi. První mariánskou sobotu v říjnu ve svátek P. Marie Růžencové 7. 10. 2017 jsme vyslovili za sebe a naši zemi svěření se a zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie.

Rok 2017

  • 9 křtů
  • 9 pohřbů