Bohoslužby 4. 11. - 11. 11. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
4.11.18
31. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Terezii a Josefa Snopkovy a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Sedlářovy, dva bratry a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vojtěcha Vičánka, rodinu Vičánkovu a Juřenovu. Po mši - dušičková pobožnost.
Spytihněv 14:00 Dušičková pobožnost na hřbitově
Pondělí
5.11.18
  Spytihněv 09:00 Návštěva nemocných.
Úterý
6.11.18
  Kudlovice 18:00 Návštěva nemocných.
Středa
7.11.18
  Halenkovice 17:30 Za rodinu Lukášovu, Zbrankovu a Vítkovu
Čtvrtek
8.11.18
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela, syna a vnuka
Pátek
9.11.18
SV – Posvěcení Lateránské baziliky Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Ferdinanda a Anežku Čevelovy, za zemřelou Hanku Ryzí a za zemřelou Věrku Krajčovu
Sobota
10.11.18
PA – Lev Veliký Spytihněv 08:00 Za oběti 1. světové války, zvláště za farníky spytihněvské a na poděkování za 100 let českého státu
Neděle
11.11.18
32. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela Františka, rodiče z obou stran, Františku Slavíkovou, duše v očistci a Boží požehnání pro rodinu
  • Pamatujte i v tomto týdnu na svatou zpověď, která se nabízí přede mší svatou, popřípadě po mši svaté. Lze získat plnomocné (nebo částečné) odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci.
  • Jak lze získat odpustky přivlastnitelné pro duše v očistci? Viz přiložená instrukce.
  • Spytihněv - návštěva nemocných proběhne v pondělí od 9.00 hod.
  • Kudlovice - návštěva nemocných proběhne v úterý od 18.00 hod.
  • Babice - návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek a v pátek dopoledne.