Odpustky pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne, večer a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (nedávná svatá zpověď a nemít zálibu ani v lehkém hříchu; svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce v den získávání odpustků) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitby Otče náš a Věřím v Boha.

 

Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek (nedávná svatá zpověď a nemít zálibu ani v lehkém hříchu; svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce v den získávání odpustků) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech po celý rok lze takto získat odpustky částečné.

(aktualizace 24.10.2018)