Bohoslužby 28. 10. - 4. 11. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
28.10.18
30. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Čevelu, zemřelé rodiče a sourozence
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Ludmilu Chaloupkovou a Boží požehnání pro rodinu Plichtovu, Chaloupkovu a Otrkovu? Ciranovu?
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Gabrhelovy a živou rodinu
Pondělí
29.10.18
       
Úterý
30.10.18
       
Středa
31.10.18
  Halenkovice 15:00

Pohřeb

17:30 Za zemřelého Josefa a Evu Jurčíkovy, zemřelou Marii Kočvarovu, zemřelé příbuzné a duše v očistci
Čtvrtek
1.11.18
SL Všech svatých Spytihněv 17:30 Za rodiče Šprňovy, Jelínkovy a jejich dcery
Pátek
2.11.18
„Dušiček“ Babice, hřbitovní kaple 16:00 Za zemřelé Ludmilu a Františka Vrankovy, dvoje rodiče a živou rodinu. Dušičková pobožnost.
Spytihněv 17:30 Mše svatá
Sobota
3.11.18
PA – sobotní Panny Marie Spytihněv 08:00 Za zemřelého Aloise Psotku, živou a zemřelou rodinu
Halenkovice 17:00 Adorace a svatá zpověď
Neděle
4.11.18
31. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Terezii a Josefa Snopkovy a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Sedlářovy, dva bratry a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vojtěcha Vičánka, rodinu Vičánkovu a Juřenovu. Po mši - dušičková pobožnost.
Spytihněv 14:00 Dušičková pobožnost na hřbitově
  • Pamatujte v tomto týdnu i na svatou zpověď, která se nabízí přede mší svatou, popřípadě po mši svaté. Lze získat plnomocné (nebo částečné) odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci.
  • Jak lze získat odpustky přivlastnitelné pro duše v očistci? Viz přiložená instrukce.
  • Babice - návštěva nemocných se odkládá na další týden.
  • Nové telefonní číslo ŘK farnosti Spytihněv (Halenkovice a Babice) je 736 448 468 (P. Tomáš Káňa).