Zvyky a tradice v Jižním Tyrolsku

Betlém ve Welsbergu
29. prosinec 2018

Jaké jsou Vánoce v Tyrolsku, jak se prožívají a v čem se liší

Jihotyrolská boční údolí byla po celá staletí jen nepatrně ovlivňována okolním světem. Příběhy, zvyky a tradice se tu předávaly z generace na generaci a udržují se dodnes. Nejedná se o folklor, starobylé zvyky jsou přímou součástí života místních vesnic a jejích obyvatel. Velmi důležitá je tu dodnes tradice, náboženství a snaha zachovat zvyky předků i pro budoucí generace. Především v období Vánoc a Velikonoc se v Jižním Tyrolsku dodržuje hodně křesťanských zvyků.

V údolí Gsies, kde se nachází rovněž Pastorační dům Velehrad, jsou Vánoce a jejich slavení hodně podobné tomu, jak se prožívají u nás. Slavení mší svatých, rodinné betlémy, vánoční stromek, koledy.

V kostelích jsou betlémy většinou instalovány na hlavních oltářích, které jsou bohatě zdobené. Viz. hlavní oltář farního kostela ve Welsbergu.

Některé zvyky ve vánočním období

  • oltář v kapli

    V adventu se slaví rorátní mše svaté stejně jako u nás. V rámci adventu si rodiny vyrábí či dotváří betlémy, které jsou z přírodních materiálů (kůra, samorosty, mech apod.) Jeden takový vyrobil pro naši kapli místní farník v roce 2013.

  • Na čtvrtou neděli adventní je při mších žehnána směs kadidla a usušeného, rozdrceného kořene Všedobru horského. Na Štědrý den v poledne, na Silvestra a na svátek Tří králů se sejde celá rodina a za modlitby růžence navštíví všechny místnosti, kde bydlí. Otec rodiny je vykropí svěcenou vodou a vykouří kadidlem. Sedláci stejně žehnají i stáje, kde mají zvířata.

  • koláč Zelten

    Před Štědrým dnem se v domácnostech peče vánoční koláč zvaný Zelten. Obsahuje rozinky a různé druhy ořechů a kandovaného ovoce. Tyto koláče se také rozdávají přátelům.

  • Žehnání svatoštěpánské vody a soli. Voda a sůl se žehnají při mši svaté k oslavě sv. Štěpána. Lidé si odnáší svěcenou vodu do svých domovů, sedláci s ní v tentýž den žehnají svá pole a stáje. Sůl se používá v domácnostech při vaření.

  • Žehnání svatojánského vína na konci mše svaté k oslavě sv. Jana, apoštola. Dříve byl zvyk žehnat a podávat svatojánské víno i na svatbách.

  • Při některé z vánočních bohoslužeb přichází tzv. „Sternsinger – zpěváci hvězdy“, tak jako u nás „Tři králové“. Je to skupina tvořená většinou dětmi, nesoucími vánoční hvězdu - navštěvují domovy, zpívají koledy, přednáší básně a přijímají dary pro potřebné. Většina darů je potom prostřednictvím diecéze rozdělena na projekty podporující děti v Africe, Asii či Latinské Americe.  Letos v Jižním Tyrolsku v diecézi Bolzano-Brixen bude koledovat kolem 5000 dětí.