Žehnání bylin a květin v den Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

lilie
11. srpen 2021

Panna Maria, matka Boží, je v církvi právem považována za nejkrásnější květ stvoření, jehož plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. Proto se v den jejího nanebevzetí, v době vrcholícího léta, žehnají květy a byliny, zejména ty, které léčivými účinky prospívají lidem.

I v naší farnosti jsme od roku 2013 účastni svěcení bylin a květin na svátek Nanebevzetí P. Marie. Před oltářem jsou naskládané košíky, ukrývající vůni mnoha rostlin, které pilné ruce nasbíraly na loukách a zahradách. V modlitbě, kterou pronáší kněz při svěcení je obsažen jak dík za rostliny, které nám pomáhají uzdravit se z různých neduhů, tak současně i prosba, abychom jejich užitím byli uzdraveni.

Poprvé jsem se s „voňavými pytlíčky“ sušených bylinek setkala na znojemském hradišti sv. Hippolyta u sester boromejek v roce 2006, které měly zdejší klášter v nájmu jako charitní domov. Na závěr mše svaté kněz bylinky požehnal a vyzval všechny přítomné k jejich rozebrání. Snad nikdo, kdo odcházel ze mše svaté, nešel domů bez bylinek.

Při naší návštěvě poutního místa Hejnice v severních Čechách, které je velmi starobylé a sloužilo nejen českým poutníkům, ale celé Lužické oblasti, tj. Polákům i Němcům po mnoha staletí, jsme v ohláškové knize z 9. srpna 1946 nalezli následující zápis starý 75 let:

 „Na svátek Panny Marie budou se v Hejnicích při slavných bohoslužbách zase světit bylinky. Slavnost tohoto svěcení bude tím zase letos obnovena po válce, kdy se svěcení nekonávalo.“

Tento zápis mne zaujal nejen tím, že lidé spoléhali na pomoc P. Marie ve všech nemocech a trápeních, kdy věřili že posvěcené byliny mohou pomoci od všech nemocí, ale také tím, jak dokáže lidská pýcha přetrhat staleté tradice a odmítnout Boží požehnání.  

 

Při žehnání bylin se čte Boží slovo z knihy Sirachovcovy (Sir 38,4-8)

Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká.
Což nezesládla voda dřevem, aby byla poznána jeho síla?
On sám dal lidem vědění, aby byl oslavován pro své obdivuhodné skutky.
Jimi léčí a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék,
aby jeho skutky nevymizely a na zemi byl stále jeho pokoj.

 

Modlitba, kterou pronáší kněz nad bylinami a květy je krásná a připomíná nám krásu stvoření:

Pane, náš dobrý a laskavý Bože,
v den slavnosti Panny Marie,
která je vyvýšená nad všechny tvory,
děkujeme ti za všechny dary tvého stvoření.
Také za léčivé rostliny a krásné květy
neboť v nich nám dáváš zdraví a radost.
I tyto rostliny jsou nám znamením
tvého požehnání a my tě prosíme:
Ať na přímluvu Panny Marie zakoušíme
tvou pomoc ve všech našich potřebách.
Ať chráníme přírodu, vážíme si tvých darů
a správně jich užíváme.
Pomoz a veď nás, ať každým krokem svého života směřujeme k tobě.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Buďme vděčni, že je nám dopřáno, nejen sbírat léčivky, ale také možnost nechat si je požehnat. Neboť síla bylin umocněná požehnáním nám pomůže nalézt ztracenou víru i cestu k naší Matce, P. Marii.