Velehrad slouží dál...

P. Antonín Hráček
3. listopad 2018

Každý, kdo vstoupí na webové stránky halenkovické farnosti, může otevřít první záložku Doporučujeme. Tak objeví myšlenku na každý den. Každodenní myšlenky jsou inspirovány duchovní literaturou a jsou připravovány v pastoračním domě Velehrad v italském St. Martin de Gsies, který se nachází v Jižním Tyrolsku. Díky P. Antonínu Hráčkovi, duchovnímu a správci pastoračního centra, jsou zasílány již několik let i do naší redakce. Požádali jsme otce Antonína o krátký rozhovor.

 

1. Můžete nám přiblížit, co vedlo k rozhodnutí založit pastorační dům Velehrad v jižním Tyrolsku a jaké má poslání?

V době totality se kněží žijící v exilu rozhodli ve spolupráci s kardinálem Josefem Beranem zakoupit dům v Itálii, který po rekonstrukci sloužil především pro pastoraci české exilové mládeže až do roku 1989. Po revoluci začali do našeho domu přijíždět věřící z naší země. Dům slouží nadále k duchovně – rekreačním pobytům pro bohoslovce, kněze, zasvěcené osoby, farnosti, školy, rodiny, mládež, společenství a další zájemce.

 

2. Pastorační dům se nachází v pohoří Velké Taury v nadmořské výšce 1.300 metrů. Jak dlouho zde působíte, co vše se za tu dobu změnilo a jak ovlivnily hory Váš pohled na krásu Božího stvoření?

V Pastoračním domě, kam jsem byl poslán otcem arcibiskupem Janem Graubnerem v roce 2007, působím již 12. rokem. Mým úkolem bylo převzít správu domu místo kněží saleziánů, kteří zde od roku 1975 působili a pokračovat dál ve službě návštěvníkům domu. Majestátnost a krása hor je pro mne fascinující a učí mě s pokorou žasnout nad velikostí a nádherou Stvořitele.

 

3. Lze srovnat život farnosti v Jižním Tyrolsku a v Olomoucké arcidiecézi?

Farnosti ve zdejším kraji jsou velmi podobné těm, které jsou v naší arcidiecézi např. na Slovácku či Valašsku. Je zde tradiční katolická zbožnost věřících, bohoslužby jsou poměrně hojně navštěvovány. O některých slavnostech jsou procesí, do kterých se zapojí téměř celá obec věřících.

 

4. Můžete nám přiblížit, jak vznikají Myšlenky na měsíc…, které nám pomáhají v duchovním životě?

Myšlenky vybírá a připravuje ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži Anička Čechmanová, která působí jako pastorační asistentka v našem domě.

 

5. Podzim přináší kratší dny, dlouhé večery a také svátek Všech svatých a vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Hřbitov v St. Martin je jiný, než jsme zvyklí z domova. Jak se v Tyrolsku vzpomíná na ty, které Pán povolal?

Slavnost Všech svatých i památka Věrných zemřelých jsou zde velmi intenzivně prožívány slavením mší svatých velmi krásně doprovázených chrámovým sborem ve spolupráci s místní dechovou kapelou. První část pobožnosti za zesnulé se odehrává v kostele, kde jsou čtena jména zesnulých v uplynulém roce, zapáleny svíce a celé společenství se modlí za každého jednotlivého zemřelého modlitbu Otče náš, Zdrávas Maria a Odpočinutí věčné...

Potom jdou všichni na hřbitov – každá rodina ke svému hrobu, kde pobožnost pokračuje modlitbou spojenou s pokropením hrobů za všechny, kteří jsou tam pohřbeni. Pobožnost doprovází místní 60ti členná dechová kapela, která hudbou umocní duchovní společenství nás, kteří žijeme s těmi, jež nás předešli na věčnost.