Velikonoční přání

ježíš na kříži

Halenkovice 2. 4. 2021

 

Jako křesťané nevěříme jen v nesmrtelnost duše, nýbrž i v to, že nám dá Bůh vstát z mrtvých,,

že nás promění a obnoví.. Proto nemluvíme pouze o pokračování života po smrti,

jako by byl zcela přirozený, nýbrž o zmrtvýchvstání, resp. o  vzkříšení z mrtvých.

Anselm Grün

 

 

Radostné a požehnané Velikonoce

 

přeje REDAKCE

Tags: