Vánoční přání

kostel z perníku
22. prosinec 2016

Bůh mohl cokoli, ale stal se člověkem. Tak to odpočátku předurčil, když člověka učinil podle obrazu svého. To ovšem říká mnoho o člověku. Především to, že člověk je přes všechnu svou omezenost schopen přijmout tajemnou Boží sílu. Je totiž otevřen, v mysli i srdci má brány, kterými k němu vstupují proudy poznání a lásky, a brány, jimiž dále proudí k jiným lidem a k Bohu.
O vánocích, v nichž se nebesa sklonila k Zemi, slavíme Boží narození a ustanovení i dovršení lidské důstojnosti a lidské zodpovědnosti. O tom zpívají andělé hlásající slávu Boží na výsostech a pokoj lidem dobré vůle.

P. Piťha: Vánoce

Radostné a požehnané prožití Svátků vánočních, po celý nový rok pohodu, zdraví, štěstí a radost nejen v srdci, ale v celém rodinném společenství přeje