Vánoční pozdrav

Anděl - Pole pastýřů v Betlémě
18. prosinec 2015

"Nebojte se, hle, zvěstuji Vám velikou radost…“  (Lk 2,10)

Neboj se, Maria, nalezla jsi
milost u Boha.
Josefe, neboj se přijmout k sobě Marii,
porodí syna, dáš mu jméno Ježíš,
a on spasí všechne svůj lid.
Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid!.
Neboj se, jen věř!

Kdykoliv člověk otevře bibli, nachází
nespočet povzbuzení a ujištění:
"Neboj se, jsem s tebou, záleží mi na
tobě, nejsi na nic sám. I když tomu,
co prožíváš, nerozumíš, jsem tu, abych ti 
pomohl, potěšil tě, uzdravil a zachránil.
Vždyť právě proto jsem přišel…!“

Pastýři se napřed ulekli, když v noci
spatřili anděla, ale uklidnila je jeho slova,
neboť promlouval o radosti a o pokoji.
Jasná zář hvězdy a zpěv andělů,
je naplnily touhou jít a uvidět
novorozené Dítě a vydali se hned
na cestu do Betléma.
Zkušenost osobního setkání s Bohem
prožije ten, kdo se vydá na cestu.

Neboj se ani ty,
kdo prožíváš své dny v tomto čase,
i pro tebe má Bůh své slovo, kterým ti chce
dát posilu a jímž tě chce ujistit:
Jsem tu pro tebe, ať procházíš ve svém
životě čímkoliv, jsem s tebou, i kdybys
měl jít přes údolí smrti, jsem s tebou,
v každé tvé noci jsem tvým světlem,
v každém tvém strachu oporou,
v každé tvé nejistotě východiskem,
v každé tvé úzkosti útěchou.

Přijď a hledej má slova,
přijď a hledej mou přítomnost,
vstup srdcem do slavení vánočních
tajemství, které tě mohou naplnit důvěrou
a radostí, chceš-li to ty sám.

Aby pro Vás letošní vánoce nebyly jen chvílemi dojetí svou krásnou atmosférou, jen chvílemi vděčností za nové dárky, ale velkým obdarováním trvalou radostí
Vám ze srdce přeje