28. leden Světový den pomoci malomocným

28. leden 2024

Letos si již po 71. připomeneme Světový den pomoci malomocným, o co se velmi zasloužil Raoul Follereau. Malomocenství je nemoc, která provází lidstvo již od nepaměti. Setkání P. Ježíše s malomocnými a jejich zázračné uzdravení je popsáno v evangeliích. Svatý Lukáš (17,11-19) krásně popisuje uzdravení 10 malomocných z nichž pouze jeden, a navíc cizinec se vrátil zpět, aby vzdal Bohu díky za dar uzdravení.

Jako dítě jsem se s touto nemocí setkala na májových pobožnostech, kde nám otec Slouka četl knihu Otec vyhoštěných. Je to krásná kniha o oddanosti a hluboké víře, popisující životní příběh vlámského kněze a misionáře Damiána de Veuster, který se dobrovolně rozhodl odjet na havajský ostrov Molokai a tam se starat o malomocné. V roce 1889 na ostrově sám na tuto nemoc umírá. 

Teprve v roce 1873 byla objevena norským vědcem Hansenem bakterie mycobakterium leprae, která způsobuje onemocnění. Účinné léky v podobě trojkombinace antibiotik se počaly podávat až v osmdesátých letech dvacátého století. V roce 2018 začala být předepisována profylaktická léčba příbuzným nemocných, která přinesla průlom v léčbě. Ještě nějakou dobu bude trvat, než oznámí některý ze států, s častým výskytem lepry, že má nemoc zcela pod kontrolou.

Ačkoliv je dnes lepra snadno léčitelná, a ve vyspělých zemích se jedná o vzácnou nemoc, je až s podivem, že je stále obklopena mnoha pověrami a stigmaty. Za poslední tři roky byla nákaza touto nemocí zaznamenána ve 116 státech a ročně se touto nemocí nakazí na 15 000 dětí. Nemocní trpí vedle fyzického postižení i psychickými obtížemi a autostigmatizací.  Lidé postiženi touto nemocí byli v minulosti vyhnáni do pustých míst, dnes jsou ještě v mnoha státech drženi v uzavřených táborech.   

Jak nákladná je léčba lepry? Pouhých dvě stě korun může člověku změnit život. Náklady na léčbu malomocenství v raném stádiu představují přibližně 200 korun. Základní léčba pacienta s tuberkulózou stojí přibližně 1 400 korun. Chcete-li pomoci můžete přispět na konto Likvidace lepry č. ú. 240 025 9272 / 2010. Dále lze také podpořit dílo propagací misijní myšlenky pomoci ve svém okolí a osobními modlitbami za nemocné a ty, kteří jim pomáhají.

Na likvidaci lepry se podílí nezisková organizace Likvidace lepry, jejíž nadřízeným kontrolním orgánem je Arcibiskupství pražské. Získanými finančními dary podporuje léčbu lepry, tuberkulózy a vředů buruli. Šíří osvětu proti diskriminaci nemocných a sociálnímu vyloučení. Pomáhají lidem v Indií, Libérii, Brazílii, Kolumbii, Bolívii a Tanzanii. Na svých projektech vždy spolupracuje s místní církví či charitativními organizacemi. Svou prací přispívá k životu ve světě bez lepry a diskriminace nemocných. Pravidelně vydává informační periodikum Misionář malomocných, který naleznete mezi tiskovinami v našem kostele.

Tags: