Svatá voda - Malenovice

kaple v Malenovicích
1. srpen 2015

Pokud vzpomeneme, že jsme byli na pouti u Svaté vody, tak mnozí farníci ví, kam jsme se vypravili. Nejsem si však úplně jista, že to ví i ti mladší, nebo jejich děti. Poutní místo Svatá voda - Malenovice se nachází v lese 7 km JZ od Zlína. Zdejší studánka, jejíž voda je velmi oblíbená, má pověst léčivé vody. Studánka je nadkryta kamennou klenbou. Nad ní je příkrý svah, ve kterém je umístěna skalní jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské.

Z historie poutního místa, které je také označováno jako místo výletní, se dozvídáme, že již sv. Cyril a Metoděj zde kázali a křtili. Lidé začali pozorovat, že upřímná modlitba a omytí pramenitou vodou dodává duševní i tělesné osvěžení.

Pomoc zde hledali hlavně maminky malých nemocných dětí, které s vděčnosti za vyslyšení svých proseb zavěšovaly na stromy dětské košilky.

První kaple o niž se zmiňuje historie je lesní kaple z roku 1854, postavena Josefem Buksou ze Šelešovic, který takto poděkoval Panně Marii, za uzdravení ze slepoty. V kapli byl umístěn obraz P. Marie Provodovské.

V roce 1902 byla nad pramenem postavena kameninová socha P. Marie Lurdské, později byla přemístěna do výklenku ve skále. Přibývalo poutnických původů s hudbou a kněžími ze Slovácka, Valašska i z Hané. V roce 1933 byl vypracován projekt malého poutního kostelíka, jeho stavba se však neuskutečníla. Namísto generální opravy původní kaple v roce 1963 byla přičiněním tehdejšího duchovního správce v Malenovicích P. Vojtěcha Krále a především nesmírně odvážnou obětavostí farníků ze Lhoty u Malenovic ve dvou dnech postavena kaple nová. V této době byla upravena i lurdská jeskyňka a okolí pramene.

Od padesátých let byly zakázány průvody poutníků s hudbou. Pouze farnost Lhota u Malenovic, zde mohla chodit každý rok s hudbou, neboť průvod lesem "nikoho nerušil a nenarušoval dopravu“.

Společná pouť se koná první zářijovou neděli a její kontinuita nebyla nikdy přerušena. Konala se za každého počasí a velkého počtu poutníků. Sama si vzpomínám, že s mnohými známými jsme se tu pravidelně scházeli.