Svatá Hora u Příbrami

Vstup do baziliky s kaplí Nanebevzetí Panny Marie
14. srpen 2015

Když se vzpomíná na poutě na Svaté Hoře u Příbrami, vždy se mi vybaví kouzelná knížka Kája Mařík a jeho putování s maminkou brdskými lesy na pouť na Svaté Hoře.

Příbram byla od 13. do 15. století majetkem pražských biskupů. První arcibiskup Arnošt z Pardubic se zapsal do historie města Příbrami tím, že zde nechal postavit kostel sv. Jana, předměstský špitál a město obehnal dřevěnou palisádou. Dle tradice sám vyřezal sošku Panny Marie Svatohorské podle Kladské madony a umístil ji ve své kapli v příbramské tvrzi, kterou nechal rovněž postavit. Později se soška dostala kaple na Svaté hoře. Stala se cílem poutí zbožných poutníků, kteří zde přicházeli uctít Pannu Marii.

Historické prameny uvádí první zázrak, který se na Svaté Hoře stal v roce 1632. V roce 1647 přichází první jezuité na Příbramsko do Březnice. Svým příchodem přispěli k velkému rozvoji tohoto poutního místa, neboť popularizovali svatohorský mariánský kult.

Nedlouho po příchodu jezuitů, v roce 1653 dochází k přebudování původní kaple na honosnou rezidenci, na její výzdobě se podílela řada známých umělců. Svatá Hora se postupně stávala nejslavnějším českým poutním místem a důležitým centrem mariánské úcty v Evropě.

Bazilika s kaplí Nanebevzetí Panny Marie a dalšími kaplemi se nachází na terase s balustrádou, která je zdobena sochami. Ambity, které se nachází v dolní části areálu jsou bohatě zdobeny malířskou a štukatérskou výzdobou. Nachází se zde čtyři uzavřené kaple a devět otevřených kaplí. Již v roce 1685 bylo vybudované schodiště, které spojovalo Příbram se Svatou Horou, později bylo zastřešeno.

Celý hlavní oltář je vyroben ze stříbra, uprostřed ve skleněné vitríně je uložena milostná soška P. Marie Svatohorské. Roku 1732 byla soška P. Marie korunována a korunovační slavnosti si vytvořili tradici.

Roku 1773 dochází ke zrušení jezuitského řádu a Svatá Hora byla svěřena do správy proboštů. Dalším významným omezením poutnického ruchu byly Josefínské reformy, které nepřály poutím.

V roce 1861 přichází na Svatou Horu redemptoristé, kteří zde slouží poutníkům až do roku 1950. Za jejich správy byl v roce 1903 opraven kostel a jeho nejstarší část, která byla dosud bez výzdoby, byla pokryta štukaturou. Po této rozsáhlé opravě požádali Sv. otce Pia X. o udělení titulu "bazilika“. Žádosti bylo vyhověno a roku 1905 byla povýšena Svatá Hora na "baziliku minor“, stává se tak prvním kostelem v Rakousku-Uhersku, kterému byl tento titul propůjčen.

24. března 1990 byla duchovní správa Svaté Hory znovu svěřena redemptoristům a současně se stala sídlem vedení řádu v ČR. Chrám a celý komplex včetně Svatohorských schodů prochází od 90. let opravami a rekonstrukcemi. V roce 1998 proběhla oslava 650. výročí milostné sošky. V roce 2005 u příležitosti 100. výročí povýšení na baziliku byl vybudován nový oltář, ambon a  další předměty liturgického prostoru, vše je dílo akademického sochaře Otmara Olivy. 

Panna Maria zde čeká na všechny, kteří se k ní utíkají a prosí s důvěrou o pomoc a ochranu. Budete-li mít cestu to těchto končin, určitě Svatou Horu zahrňte do svého cestovního plánu. Krása chrámu a přítomnost Matky Boží dokáží zanechat stopu v naší duši. Neostýchejme se Svatohorskou madonu prosit o přímluvu v našich starostech a trápeních.