Radost vánoční

hvězda
24.prosinec 2022

Radujme se z příchodu našeho Spasitele! Nepřišel slavně za zvuku fanfár uprostřed davů svých věrných, opásán zbrojí a v plné síle dospělého věku. Přišel do tohoto světa tak nějak letmo, stranou všeho, v tichosti sobě vlastní, zranitelný a křehký jak jen nemluvně může být. Když si položíme otázku, proč se snaží Bůh získat stoupence svého království tak nepochopitelným a "neefektivním" způsobem, příčícím se lidské logice, už se topíme v oceánu myšlenek...

Bůh touží po upřímné lásce a touze člověka, ne po jeho podrobení a přimknutí ze strachu a bázně. Bůh se proto dává a nabízí, hledá otevřeného člověka, který se chce nechat najít. Tak to bylo i s pastýři, kteří nesoucí v sobě živou naději v příchod Mesiáše, přijímají andělské zvěstování a jejich naděje má najednou s hvězdou zářící nad Betlémem nový význam a pokračování.

Ona naděje je žene škobrtající po temných pasteveckých stezkách k betlémské jeskyni. Co z toho, že nejsou učení a nežijí příkladným životem. Jejich naděje se stává skutečností při pohledu do jesliček. Padají na kolena a stávají se prvními výmluvnými zvěstovateli evangelia, byť toho neřeknou mnoho, stihnou jen velebit Boha Otce. Sláva na výsostech Bohu, narodil se nám Spasitel! Bůh si tyto pastýře našel pro světlo v jejich nitru, které dávala víra, že jednou přijde Vykupitel. A pro světlo této víry a naděje byli tito pastýři vnímaví ke světlu betlémské hvězdy, která je přitáhla k sobě...

Kéž se i my dokážeme v temnotě současnosti obrátit k mihotavému a skomírajícímu plamínku víry a naděje, který skromně ozařuje naše nitro. Aby nám toto světlo darované nám při křtu, dalo možnost zahlédnout skutečnosti prozářené podstatou samotného Otce. Radujme se v těchto dnech z odvahy a statečnosti Panny Marie, která se jako prostá židovská dívka všeho vzdala, aby jako Královna nebes a země všechno získala. Kéž její Magnificat (Lk 1, 46-55) zní a naplní radostí i nás: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli..." Vždyť není pro nás lepší zvěsti, než že jsme se dočkali naplnění příslibů a Mesiáš je mezi námi!

Tags: