PROVODOV – Obraz kojící P. Marie

kostel P. Marie Sněžné na Provodově
17. červenec 2015

Při návštěvě tohoto poutního místa jsem si vždy vybavila vyprávění stařenky, jak halenkovští putovali dva dny na pouť na Provodov. V sobotu odpoledne vyjeli sedláci s povozy, ke kterým se přidali i ostatní. Noc ze soboty na neděli strávili již na Provodově v noclehárně, nebo také na slámě na povozech, a po nedělní poutní mši svaté se vydali na cestu zpět.

Když jsem před nějakým rokem přicházela k poutnímu kostelu P. Marie Sněžné, na místě zvaném Malenisko, spíše jsem si připadala jako v alpské vesničce. Ke kostelu vede strmá cesta vzhůru, kolem les tvořený statnými duby a buky, ticho a pouze zpěv ptáků… Vrchol hřebene však není vidět, vydáme-li se po křížové cestě, která je velmi strmá dostaneme se až na vrchol hřebene Brdo.

Na počátku 18. století patřil Provodov, ležící na rozhraní Slovácka a Valašska, do luhačovického panství. Toto období bylo velmi smutné, neboť krutí uherští povstalci pustošili na Valašsku i Slovácku jednu vesnici za druhou, pálili, loupili, vraždili a odvlékali lidi do zajetí.

Z historie poutního místa se dozvídáme, že mlynářka Anna Vlaštovicová z Dolního provodovského mlýna trpěla těžkou oční nemocí. Byla velkou ctitelkou P. Marie a denně se modlila nejen o navrácení zdraví, ale také i za lepší časy. Roku 1711, před svátkem Nanebevstoupení Páně byla mlynářka ve snu vyzvána bělovlasým stařečkem, aby ho následovala. Šel s ní na Malenisko. Několik kroků od velké lípy zastrčil hůl do země a pravil: "Zde je voda, která bude uzdravovat nemocné na těle i duši." Poté stařeček zmizel. Druhý den šla do pozlovického kostela na bohoslužby, a viděla, že na místě označeném ve snu, je hůl a u ní prýští pramének vody. Umyla si zde vodou nemocné oči a cítila, že lépe vidí. S velkou radostí spěchala do Pozlovic, ale o svém uzdravení nemluvila. Po několika měsících přišel k mlynářce stařeček a důrazně ji napomenul, aby o uzdravující vodě řekla i jiným.

Od roku 1712 začínají lidé putovat na toto místo Vizovických vrchů, každý rok zde přibývalo zázračných uzdravení. Ty jsou zaznamenány v Pamětní knize provodovského kostela.

oltář s obrazem Matky Boží kojící na Provodově

Obraz P. Marie byl přivezen z Vídně v roce 1710. Obraz Matky Boží kojící (P. Marie Provodovské) je jedinečný svého druhu v celé střední Evropě. V Čechách se nachází pouze tři obrazy P. Marie kojící – Provodov, ve Vyšším Brodě a v kostele P. Marie pod řetězem na Malé Straně v Praze.

Když roku 1720 onemocněl majitel luhačovického panství hrabě Wolfgang Serenyi, vzkázala mu mlynářka Vlaštovicová prostřednictvím pozlovického faráře P. Tobiáše Kotáska, že ho P. Maria uzdraví, ale chce, aby na Malenisku u pramene nechal postavit kapličku. Nejprve zde dal vystavět dřevěnou kapli, později zděnou s oltářem.

Nová Mariánská svatyně byla slavnostně posvěcena na svátek Panny Marie Sněžné 5. srpna 1735. Poutníků přibývalo, bylo nutno kapličku přestavit a rozšířit. Od roku 1750 stojí dodnes tento barokní poutní kostel. V roce 1752 zde byl ustanoven první duchovní správce. Současná Křížová cesta pochází z let 1917 – 1918 a je již třetí v pořadí.

Aby bylo možno přijat větší počet poutníků, byl vystaven koncem minulého století venkovní oltář, v jehož blízkosti se nalézá vodní kaple, kde vyvěrá voda.

Provodovské poutě:

  • Pouť hasičů – první neděle v květnu

  • Pouť matek – druhá neděle v květnu

  • Pouť farnosti – druhá neděle v červenci

  • Hlavní pouť – neděle po slavnosti Panny Marie Sněžné (5.srpna)

  • Dušičková pouť – se světelným průvodem na hřbitov na ukončení poutní sezóny – předposlední neděle v říjnu

Mše svaté jsou slouženy v neděli v 10:15 hod., v poutní sezóně v 10:15 a 14:30 hod.

Více na www.malenisko.cz