František z Assisi

sv. František
6. říjen 2014

Pokud chceme opravdu proniknout, co nejhlouběji do života svatého Františka musíme přečíst "moře" knih. To jsem udělala, a poté jsem měla na výběr, zda opíši z některé z nich jeho životopis nebo se budu snažit napsat jinak to, co přede mnou napsali již jiní (a zajisté lépe). Svatý František je jeden z nejznámějších svatých a bylo o něm napsáno mnohé. Já však považuji za důležitější, co napsal sám František.

Nejkrásnějším dílem je Píseň tvorstva, kterou napsal v roce 1224 v San Damianu, kde se léčil z těžké nemoci. Možná bychom si dokázali představit zdravého člověka, procházejícího se v nádherné přírodě a píšícího tohle úžasné dílo avšak tuto jednu z nejnádhernějších modliteb napsal člověk téměř slepý, sužovaný mnohými tělesnými bolestmi. Zde máte opravdové svědectví o jeho životě. Čtěme velmi pomalu jedno slovo za druhým. Toto je totiž život svatého Františka z Assisi nejpokornějšího z pokorných, nejchudšího z chudých, služebníka Páně.

Nejvyšší všemohoucí dobrý Pane,
tvé jsou chvály, sláva, čest a všecko požehnání;
jenom tobě patří, Nejvyšší ty,
oslovit tě jménem žádný člověk hoden není.

Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními,
a především panem bratrem sluncem,
jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ;
krásný je a září velikou se skvěje,
Nejvyšší, a tvoje světlo vyjadřuje.

Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy;
na nebi stvořils je jasné, jako drahokamy krásné.
Chválen buď, můj Pane, skrze bratra vítr,
skrze vzduch a mraky, jasno, všecka počasí,
kterými všem stvořením svým žíti dáváš.

Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu,
která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.

Chválen buď, můj Pane, skrze bratra oheň,
který poskytuješ našim nocím,
a je krásný, radostný a mohutný a silný.

Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestru, matku zemi,
která dává život a jež vládne nade všemi
a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy.

Chválen buď, můj Pane, skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštějí
a snášejí nemoci a protivenství.
Blažení jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají,
neboť ty je budeš korunovat v nebi.

Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestřičku – smrt těla,
před níž žádný živý člověk kam utéci nemá.
Běda těm, kdo zemrou ve smrtelných hříších!
Blaze těm, jež ve tvé svaté vůli konec přistih!
Druhá smrt, smrt duše, nic jim zlého neudělá.

Chvalte mého Pána, blahořečte, děkujte mu
a s velikou pokorností sloužete mu!