Požehnané Velikonoce

pieta
16. duben 2022

 

Přejeme požehnané Velikonoce,
coby svátky zhmotňující nepředstavitelnou Boží lásku k člověku.
Člověku takovému, jaký je.
Kéž na tuto nabídku naděje dokážeme odpovědět svou důvěrou v to,
že vše má svůj smysl a vše co je,
je ve své podstatě dobré,
protože o výsledku je již díky Kristově oběti a zmrtvýchvstání rozhodnuto.
Světlo Kristovo ať nás všechny provází a jsme naplnění tajemstvím Veliké noci!

Pokojné a hluboce prožité svátky Velikonoc