Povídání o Bibli

Povídání

Co bychom měli vědět o Bibli

 

 

Kdy: čtvrtek 24. listopadu 2022

Kde: Fara Halenkovice

Čas: 18:00 hodin

 

 

 

Povídat bude ing. Antonín Slaník

 

Když otevřeme Písmo Svaté, co o něm víme? Měli bychom vědět, alespoň základní informace o Knize knih. Je to kniha, která je nejznámější, nejvíce vydávaná od počátku jejího vzniku. Je to kniha, kterou nalezneme v mnoha knihovnách... Je to kniha, která zachycuje Boží slovo.

Boží Slovo je mocné a silné. Abychom ho dokázali přijmout, musíme očistit naše srdce. Proto je nutné otvírat Bibli a číst Boží Slovo, abychom pochopili smysl života. Bůh k nám promlouvá, abychom duchovně rostli a abychom se očistili.