Povídání na faře

místo setkávání
10. prosinec 2022

Když jsme se sešli na posledním povídání ve čtvrtek 24. listopadu 2022, trochu jsme zavzpomínali na začátky tohoto pravidelného setkávání. Přestože, ne všechna témata dokáží přitáhnout mnoho posluchačů, stále je nás dost, kteří se pravidelně setkáváme poslední čtvrtek v měsíci na faře, abychom byli obdarování zajímavými informacemi.

Poprvé jsme se sešli 24. ledna 2019 a to bylo na povídání o pěší poutí do Santiaga de Compostela, o které nám vyprávěla paní Renatka Macháčková Dostálková. Po tomto setkání následovala další o pouti do Medjugorje, Lurd a opět jsme se vrátili na pouť do Santiaga de Compostely s manželi Březíkovími. Setkali jsme se i s členy hnutí Marys meals, jejichž kaši, kterou připravují pro potřebné děti, jsme ochutnali. Velmi mnoho zajímavých informací nám poskytl ve svém povídání pan Václav Kalivoda, když nám přiblížil problematiku inkluzivní výuky a vzdělávání odrážející jednotlivé body Istambulské smlouvy.

V následujících letech 2020 a 2021 jsme byli nuceni naše pravidelná setkávání přerušit z důvodu pandemie coronaviru. Využili jsme nabídku Jihočeské Teologické fakulty, kde jsme mohli sledovat pravidelné přednášky pana prof. Martina Weisse o Českých světcích. První naše skutečné setkání po pandemii bylo se sestrou Zdislavou Noskovou OSF, postulátorkou procesu blahořečení sestry Elišky Pretschnerové OSF, která nám přiblížila život sestry Elišky. Poslední loňské povídání bylo věnováno slavení pravoslavných Vánoc, kde nám paní Oryslava přiblížila slavení Vánoc v rodinách pravoslavných bratří.

Díky Bohu, jsme se mohli po celý rok 2022 opět setkávat. Dvakrát jsme měli možnost se setkat s P. PhDr. Mgr. Vladimírem Teťhalem, který nám přiblížil dobu baroka a také období Velké francouzské revoluce. Budeme se těšit, že i příští rok přijme naše pozvání. Ve spolupráci s lektorkou paní Renatou Macháčkovou Dostálkovou, bylo možné věnovat čtyři témata našim nejmenším dětem. To poslední sekání se uskuteční 22.prosince v 17.00 hodin a je určeno všem, kteří chtějí alespoň chvilku být dětmi…

Když paní Renata nabídla témata pro děti, sama jsem byla velmi zvědavá, jak toto povídání děti zvládnou. Musím říci, že na výbornou. Vše je pro ně vedeno formou hry a já samotná získávám mnohé nové informace. Budete-li mít chvilku volna, přijďte i vy mezi nás a věřte, že společně strávíme ten předvánoční čas s novým pohledem na Narození Spasitele.

Tématem listopadového Povídání byla Bible, co by měl o ní člověk vědět. Pan ing. Slaník nám velmi zajímavě přiblížil toto téma. Vedle osobní zkušenosti ze studia bible, odkazů na jednotlivé verše, nám přiblížil i život člověka, který po celou dobu svého života čerpal sílu z této knihy. Upozornil na sepětí člověka a bible odkazem na literaturu či film. Po cestě domů jsme mohli přemýšlet, že:

  • Cestou Exodu se z rodových klanů pastevců stal národ, neboť během své cesty – putování pouští obdržel Zákony – Desatero.

  • Desatero – 3 přikázání jsou věnovány Bohu; sedm přikázání je věnováno člověku a vztahům mezi lidmi

  • Jedna z nejznámějších milostných básní je Píseň písní

  • Kniha Daniel je téměř detektivním příběhem

  • Žalm 91 – odkaz na jeho text měli vojáci na obou stranách v bitvách I. světové války – Doktor Živago

Tento rok se pomalu nachyluje k závěru, přesto všechny příznivce potěším dobrou zprávou. Povídání bude následovat i v nadcházejícím roce!!! Už si prosím zapište do kalendáře datum 26. ledna 2023, kdy nám bude povídat o cestách po Latinské Americe paní ing. Barbora Trávníčková. Těším se, že se opět budeme setkávat a u šálku kávy či hrnku čaje strávíme společné chvíle a současně budeme obohaceni o mnoho užitečných a praktických informací.