Postřehy odjinud - mozaika

mozaika v Karolince
8. srpen 2021

Mozaika spojení východní tradice s tradicí západní

Obzvláště v létě se vydáváme na mnohá zajímavá místa, kde můžeme objevovat historické monumenty, poutní stezky ale také nenápadná o to více obdivuhodná místa. Můžeme říci, že jedním z nich je i kostel Panny Marie Karmelské v Karolince.

Jedná se o moderní stavbu, započatou v roce 1994, dokončena byla 1997, kdy ji vysvětil 12. července olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. V tomto chrámě se nachází vyřezávaná socha P. Marie Karmelské od Ladislava Boráka; je vysoká 253 cm a patří mezi nejvyšší sochy P. Marie v ČR. To, co nás v tomto kostele určitě zaujme hned při vstupu jsou mozaiky spojené s Centrem Aletti, s  P. Markem Ivanem Rupnikem.

Centrum Aletti v Římě bylo založeno v devadesátých letech minulého století, je studijním a výzkumným centrem Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), které se věnuje studiu problematiky víry a kultury současného člověka v Evropě. Vychází z cyrilometodějské tradice, z duchovního dědictví jak Západu, tak Východu, a to v duchu ekumenismu. Je místem setkání a spolupráce mezi křesťany, a tím podněcuje k nové evangelizaci v Evropě.

U zrodu stál pan kardinál Tomáš Špidlík, znalec a odborník na teologii a spiritualitu východního křesťanství a P. Marko Ivan Rupnik, výtvarník, který se osobně zabýval otázkou správné tvorby sakrálního umění, která není seberealizací autora, ale převážně hledání obrazu vytvořeného Bohem. Píše: „...naší snahou nemá být obraz (Boha) vytvořit, ale objevit, najít, rozpoznat. Naše tvořivost je v tom, že zachytíme obraz, který se nám zjevuje. Je to opravdová tvorba, protože tak tvoří, uskutečňuje a vyjadřuje se ten, komu se obraz zjevuje.“ (Až se stanou umění & život duchovními). Vedle Centra Aletti v Římě bylo založeno také Centro Aletti v Olomouci a je rovněž spojeno s osobou kardinála Tomáše Špidlíka, který v roce 1992 koncipoval jeho hlavní myšlenky.

Interiér kostela v Karolínce byl v následujících letech vyzdoben mozaikou o rozloze 100 m², kterou navrhl a s pomocí věřících, kteří se podíleli na skládání jednotlivých kamínků do celkové mozaiky, zrealizoval frt. Juraj Begany, SVD. Všechny návrhy, které jsou prací jednotlivých studentů centra Aletti po celém světě, jsou konzultovány s P. M. I. Rupnikem. Proto i mozaika karolinského kostela byla vytvořena v souladu se záměry Centra Aletti a podílel se na její realizaci také jeden ze zakladatelů Centra, P. Rupnik. Pokud se začneme zajímat o mozaiky vytvořené v Centru Aletti, poznáme, že zpravidla zobrazují současně jak události starého zákona, tak i výjevy zákona nového, neboť jedny jsou obrazem druhého a vtahují nás tak do rozjímání.  

Mozaika v Karolínce zobrazuje Boží milosrdenství rozlévající se do celých dějin spásy. Mozaika představuje tři výjevy ze života Panny Marie: Zvěstování Páně, Ukřižování a Maria pod křížem, Panna Maria Karmelská spolu se svatým Josefem. 
Do mozaiky i oltáře byly vloženy relikvie svatých a blahoslavených. V mozaice najdeme: sv. Zdislavu, sv. Arnolda Janssena, sv. Marii Goretti a bl. Zdenku Schelingovou. V oltáři pak: sv. Dominika Savio, bl. Imeldu Lambertini, sv. Jiří, sv. Kateřinu Sienskou, sv. Dominika Guzmána a tři svaté košické mučedníky. Mozaika byla posvěcena přímo na svátek P. Marie Karmelské 16. července 2016 arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem.
 

A kde se můžeme setkat s mozaikami spojenými s P. Rupnikem?

Kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu je považována za první, která vznikla na přání Jana Pavla II. Roku 1996 byla učiněna nabídka Centru Aletti, zda by se ujalo renovace původní kaple sv. Matyldy. Teologickou a uměleckou stránkou projektu byl pověřen P. Marko Ivan Rupnik a P. Tomáš Špidlík. Na realizaci stěny „Jeruzalémská hostina“ spolupracovalo Centrum Aletti s ruským tvůrcem mozaiek Alexanderem Kormooukhovem a byla realizována od prosince 1996 do konce června 1997. Další tři stěny - „Vtělení Slova“, „Nanebevstoupení a letnice“ a „Zjevení“ byly realizovány samotným Rupnikem a jeho asistenty z Centra Aletti a práce trvala od listopadu 1997 do srpna 1999. Návrh klenby vytvořený Rupnikem byl svěřen mistru Rinu Pastoruttimu ze Spilimbergovi školy, ten na ní pracoval od poloviny ledna 1999 do poloviny srpna téhož roku, v závěrečné fázi práce mu vypomohl mistr Livio Del Frari. Věcného vybavení kaple se ujal sochař Otmar Oliva a pracoval na něm celý rok od února 1998. Dohled nad věroučnou pravdivostí a správným řešení měl S. E. mons. Piero Marini (Magistr pro papežskou liturgii), který měl na starost kaple v Apoštolském paláci.

Mozaiky může nalézt na poutních místech katolického světa, např. vstup do Růžencové basiliky v Lurdech.

Na Moravě je to kostel Karolínka, zatím největší mozaika v ČR. Boží poklona (Kaplička) na Panském vrchu v Trpíně, která je osazená mozaikou P. Marie Matky Božího milosrdenství. Ve Znojmě v chrámu sv. Martina, najdeme mozaiku sv. Martina. V Brně na Orlí nad vstupem do kostela bratří Minoritů je osazena mozaika Matky Boží. Navštívíme-li v Brně kapli P. Marie Bolestné, která je ve správě sester Těšitelek, nalezneme ji vyzdobenou mozaikami centra Aletti, které usadila Dílna Všech svatých, která tak navazuje na umělecký a teologický odkaz P. Rupnika a kardinála Špidlíka. Věřím, že brzy budeme moci navštívit další kostel, kde by měla být usazena velká mozaika Svaté rodiny, a to kostel Svaté rodiny v Luhačovicích. Dle návrhu by měla zachytit výjevy Starého a Nového zákona.

Nejbližší místo, kam se můžeme vydat za mozaikami Centra Aletti, které vytvořil P. Rupnik je sargofág pana kardinála Špidlíka ve velehradské basilice. Náhrobek lemuje osm miniaturních biblických výjevů, které zesnulý považoval za klíčové teologické výpovědi a sám se k těmto tématům s oblibou vracel. Jsou jimi na podlouhlých stranách Zvěstování, Ukřižování, Vzkříšení, Boží Moudrost, Povolání apoštolů a Josef egyptský a jeho bratři, v čelech sarkofágu pak zobrazení Kristus ve slávě a Nebeský Jeruzalém. Mozaiky jsou umělecky výjimečné i z hlediska techniky vyhotovení a náročnosti miniaturního provedení.

(Sestaveno z dostupných materiálů na internetu)

 

„Kultura by měla vyjadřovat jednotu světa stvořeného a světa Božího tím způsobem, že život lidí bude nalézat stálé odkazování na pravý život, na život, který zůstává, na život Kristův.“ (P.Marko Ivan Rupnik: Integrální poznání)

Tags: