Poděkování...

květiny
27. červenec 2015

Farnost Halenkovice se stala pořadatelkou koncertu vážné hudby dne 22. července 2015. Děkujeme všem účinkujícím za pěkné okamžiky, kdy jsme v letním podvečeru při západu slunce mohli naslouchat kráse barokní hudby.

Děkujeme také všem, kteří přijali pozvání a přišli. Dobrovolné vstupné, věnované návštěvníky koncertu ve výši 1.815,00 Kč bude použito pro potřeby kostela. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

Tags: