Upřimné díky a vše nejlepší...

růže
11. prosinec 2019

Dožití se padesáti let bylo dříve považováno za požehnaný věk a očima našich předků to bylo spojováno s Abrahámem, který se dožil velmi vysokého věku. Často se proto označovaly tyto narozeniny jako abrahámoviny. Je to jakýsi mezník v lidském životě, kdy si stále ještě připadáme mladí, ale pomalu si začínáme uvědomovat i zkušenosti a poznání, které jsme získali na své životní pouti. Myslím, že mnozí si pomalu uvědomujeme, že si začínáme „více pamatovat“.

Otec Tomáš patří mezi osoby, které mají tu výsadu, slavit své narozeniny v den, který velmi milují děti, tj. na svátek Sv. Mikuláše. A pokud jsme Otce Tomáše poznali, víme, že dokáže zůstat dítětem, přestože jinak působí dojmem rozvážného a úctyhodného muže. Mám za to, že dětské mše jsou nejen povzbuzením pro děti, kdy s nimi dokáže velmi nenuceně komunikovat, ale i pro nás dospělé, kdy i my můžeme být alespoň na okamžik opět dětmi, které se chtějí zapojit do diskuze.

O druhé neděli adventní jsme tedy na závěr mše svaté popřáli našemu Otci Tomášovi k jeho životnímu jubileu hodně zdraví, radosti, ochrany a pomoci Boží i všech jeho patronů.

Přejmeme mu ať každý den, který prožívá je prozářen světlem a láskou a temnota v něm nemá místo. Na všech cestách, po kterých putuje, ať jej provází a chrání Matka Boží. Nechť Duch svatý jej zahrne svými dary a přízeň Nejvyššího ho doprovází.

 

Jsme vděčni Otci Tomáši, že slyšel hlas Páně, který ho zval do kněžské služby a opověděl svým ANO. Stejně jako Petr (Skutky 3,4) modlitbou vyprosil uzdravení chromému i my svými modlitbami jej provázejme v jeho kněžské službě a prosme též za dar zdraví. 

Slova mudrců jsou jako bodce,
sbírky výroků jsou hřeby zatlučené –
všechny pocházejí od téhož Pastýře.
Cokoli je navíc, toho se varuj, synu.
Píše se tolik knih, že to nebere konce,
a přílišné bádání člověka unaví.

Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel:
"Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání-
- vždyť to je pro člověka vším.
Bůh bude soudit vše, co se děje,
i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.

Kazatel 12,11-14