Kázání ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

prof. Damián Němec OP
11. září 2021

O Slavnosti Nanebevzetí P. Marie (15. srpna) sloužil mši svatou kněz z řádu kazatelů – dominikánů, prof. Damián Němec OP. Přestože jeho promluva nebyla dlouhá, mám za to, že jeho slova nám odpověděla na naše otázky, které máme a přemýšlíme o nich. Požádala jsem pana profesora o možnost zveřejnění jeho promluvy a on souhlasil.

 

Dříve věci trošku neobvyklé spojené s touto Slavností

Za prvé určitá nejasnost s ní spojena, na jedné straně je to poslední vyhlášené dogma, že Panna Maria po skončení běhu svého pozemského života byla s duší i tělem vzata do nebeské slávy. Na druhé straně se neříká, jak byl zakončen její život. Dost pravděpodobně podobně jako smrtí u jejího Syna a našeho Vykupitele, smrtí a krátkým pobytem v hrobě, ale to už s jistotou nevíme.

Určitě ale víme, a to už je ta druhá skutečnost, že to není něco, co by si Panna Maria sama o sobě mohla zasloužit. Taková výsada přijít s tělem a duší do nebeské slávy je určitě dar.

Tak podobně je to i v našem životě, když sám náš život je darem, a to i ve chvílích, kdy to tak sami neprožíváme, kdy to tak necítíme.

Jsou chvíle nebo i delší období, kdy lidé říkají: „Žít, tak to je za trest, raději nežít“. Přesto všechno život je dar a dar sám o sobě má větší hodnotu než způsob či kvalita jeho prožívání.

A to nás přivádí k třetí skutečnosti. Význam těchto darů pro nás. Ukazují základnici našeho života a zároveň dávají jasněji světlo našemu vezdejšímu životu, který je nezaslouženým darem, ale zaměřeným na věčnost, kde bude dar dovršen.

 

Damián Němec  je katolický kněz, dominikán, teolog a církevní právník. V letech 1998 - 2002 byl provinciálem české provincie dominikánského řádu. Roku 2003 získal na Papežské fakultě teologické ve Vratislavi doktorát v oboru teologie. Roku 2008 se habilitoval na olomoucké univerzitě. V letech 2005 - 2016 byl vedoucím katedry církevního práva na tamní teologické fakultě, v letech 2006 - 2014 byl proděkanem fakulty. Od roku 2016 je vedoucím Katedry církevních dějin a církevního práva této fakulty. Vyučuje i na fakultě právnické a filozofické, v rámci generálního studia dominikánského řádu a studia trapistického Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. V květnu 2021 byl jmenován profesorem.