Jak se změnily hodnoty života

Max Kašparů

Foto: Jaroslav Maxmilián Kašparů

9. srpen 2017

Převodová tabulka hodnot podle J. M. Kašparů, byl název obdrženého e-mailu. Nejprve jsem myslela, že dochází k přejmenování jednotlivých diagnóz se všemi důsledky. Posléze jsem zjistila, že je to dvojí pohled a to jak se díváme dnes na hlavní nedostatky v chování člověka a jak se na ně dívali ještě nedávno naši předkové.

Abychom nezjistili, že naše chování stojí na opačné straně, než uvádí desatero, přejmenovali jsme hlavní přestupky a zabalili je do všeobjímajících lichotek. Při tom jsme nějak nepostřehli, že z člověka v minulosti odsouzeného se stává superstar a člověk poctivý se stává tím, kterého je třeba trestat...

Pokud si toto uvědomíme, tak naše rozčarování může ustoupit a společnost se může navázat na poctivý obraz...

 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

 • pýchu
 • lakomství
 • závist
 • hněv
 • smilstvo
 • nestřídmost 
 • lenost

 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

 • pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
 • z lakomství  zákon ekonomiky;  
 • nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň; 
 • závist v boj o spravedlnost;
 • hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých
 • smilstvo v prevenci proti neurózám;
 • lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

 

 

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

 • hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
 • okrádání definované jako svobodný trh,
 • zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
 • neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a  
 • likvidaci pozitivních hodnot  jakožto zbavení se předsudků,

 

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že:

 • svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
 • tolerance se proměnila v ustupování zlu
 • a korektnost v povinný názorový koridor.