Jak nás vidí...

kostel sv. Josefa
13. červenec 2015

Občas propadáme malověrnosti a máme pocit, že jsme "poslední Mohykáni" a je pouze otázka času jak dlouho tu ještě budeme...

Na malé Blatnické pouti kazatel P. Josef Červinka uvedl: "Je dobré přijít sem na pouť a vidět to množství věřících, je to dobré pro nás kněze, neboť naše kostely jsou čím dál více prázdnější a je to také povzbuzení pro věřící lid, neboť v mnohých farnostech se najde pouze jedna věřící rodina, někde ani to ne, a pro mládež je to povzbuzení, že nejsou sami v kostele...“

27. června 2015 přišli či přijeli na bohoslužbu do našeho kostela věřící nejen z Halenkovic, ale i z jiných farností a Ti, co nemohli, alespoň se spojili v modlitbách a následně navštívili naše webové stránky. Zde je několik ohlasů, tedy reakcí na život naší farnosti:

  • Se zájmem jsem navštívil doporučené webové stránky www.farnosthalenkovice.eu, kde jsem našel mnoho informaci. Vaše stránky jsou pestré a hlavně dokládají skutečný život farnosti. Z odkazů na další weby mne zaujal m.j. odkaz na farní matriky Halenkovic, kde je možno nahlédnout i do konkrétní historie někdejšího Rakousko - Uherského mocnářství aj.

  • Velice mně dojala přítomnost tolika lidí, což jsem nejvíce pociťoval při mši svaté, jelikož tam vlastně byli jen ti, kteří s P. Zlámalem měli co společného, proto také ta krásná atmosféra.

  • Moc Vám děkuji za poslání aktualit z Vaší farnosti.

  • Děkujeme za odkaz na webové stránky. Fotky i texty jsou moc hezké, aspoň takto zprostředkovaně mohla maminka být účastna.

  • Obdivuji, jak čile duchovně žije farnost Halenkovice.