Jak jsme koledovali v Halenkovicích

koledníci
21. leden 2015

Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou

Je tomu již téměř 14 dnů, kdy Vás navštívili koledníci a napsali na Vaše domy K + M + B - 2015 (Kristus ať požehná tomuto domu) a odměnou dostali finanční obnos do kasičky a taky nějaký ten mls pro sebe.

V naší obci takové koledování začalo před třinácti roky, v roce 2002 se 4 skupinkami koledníků. Hlavní organizátorkou tehdy byla paní Marie Dubová z Katernic, která byla dobrovolnou spolupracovnicí Charity Sv. Anežky v Otrokovicích.

Od roku 2003 se počal počet skupinek pomalu rozšiřovat až k počtu jedenácti skupinek v letošním roce. Díky tomu se mohlo navštívit s koledou i více domů včetně odlehlých částí obce.

Za dobu svého koledování, vystřídali na svých cestách koledníci různé počasí. Někdy bylo slunečno, jindy se objevil déšť, ale neodradila je ani ledovka. Vždy přicházeli v dobré náladě a nikdy neopomněli zazpívat u všech dveří, které nezůstaly zavřeny, koledu.

V letošním roce se objevili mezi králi i velmi mladí koledníci a to Peťa Gabrhelík od Svatých a Pavlínka Fürstová (dcera Moniky Doležalíkové), oba 4 – 5 let. Koledovaly také děvčata z deváté třídy.

Vedoucí těchto skupinek taky musí v doprovodu „svých králů“ nějaký ten kilometr našlapat. Letos to byli:

Milan Kašpar - z Pláňav

Ludmila Zapletalová – Katernice

Barbora Gabrhelíková od Svatých

Anna Musilová – Záhumení

Marta Trvajová – Dolní konec

Kateřina Březíková – Pod kopcem

Pavla Wozarová – z Kopce

Veronika Horková z Kopce

Monika Fürstová – Pláňavy

Ivan Blaha – řidič autobusu Dolina

Anna Horková – Katernice

 

Za velkou a milou ochotu vedoucích a slušné chování všech koledníků děkuje Anna Horková, asistent sbírky v Halenkovicích.